Πρωτοσέλιδο Πρώτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ετος 140
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 4517
Τιμή: 80λ
Εκτός
Νομού
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ
Μόνη λύση για τις
πυρκαγιές ο επαναπλη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2017
ΣΕΛ. 10
www.p rot i news.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Νέο πλάνο
λειτουργία
συνεργασίας
με τις σχολικές
δημοπρατηρίου στην Ηλιδα!
μονάδες
ΣΕΛ. 8
Οι δήμοι και οι τοπικοί φορείς
Χρησιμοποιώντας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ
του νομού μας να αναλάβουν άμεσα
τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό JESSICA
θα δημιουργούνταν ειδικός χώρος
πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
το συγκεκριμένο εγχείρημα
Διαμετακομιστικού Κέντρου
Διεκδίκηση
ΣΕΛ. 5
χρηματοδότησης
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕ
Ο ΠΥΡΓΟΥ
Πρωτοφανές
ΣΕΛ. 6
για την Αρτέμιδα
Κρούουν τον κώδωνα
ο περιστατικό
και τη Μακιστο
κινδύνου με
με γυμνή κοπέλα
ΣΕΛ. 9
αφορμή την έναρξη
στον Πύργο
της αντιπυρικής περιόδου
ΣΕΛ. 14
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΦΟΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 3-2 ΧΡΟΝΙΑ
Νέος κύκλος διαπραγμάτευσης
με την ΕΤΑΔ για το Κουνουπέλι
ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΕΣ
Ενας μήνας
έως την λήξη
προθεσμίας
υποβολής
αντιρρήσεων
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 12