Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ.
disis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τρίτη 9 Μαϊου 2017 έτος 18ο αρ. φύλλου 438 0,50 ευρώ
Επίσκεψη Χρ. Γκουντενούδη
στη Γευγελή και συνάντηση
με το Δήμαρχο Ivan Frangov
Εθελοντές καθάρισαν την
παραλία της Δοiράνης
σελίδα 6
Θέλω ν' αγιάσω και
δεν με αφήνουν!
Δήλωση απάντηση του
Γιάννη Τσογγίδη στους
υ Δήμου Γευγελής κ. ΚireJanislieν. Ο κ.
Γκουντενούδης
Την Παρασκευή 5 Μαϊου ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος
Κουντενούδης επισκέφθηκε το Δήμο Γευγελής της FY
έθεσε πρωτίστως το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού στη με
εφτά προέδρους εκπροROMόπου και είχε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. IvanFrangov
θοριακή περιοχή πέριξ του Αξιού ποταμού και των
προβλησώπους κοινοτήτων των
και στελέχη του Δήμου.
μάτων που κάτι τέτοιο θα προξενούσε στο περιβάλλον και
Κρουσίων για το θέμα της
Στη συνάντηση μετεxε και ο Γενικός Γραμματέας του
ρίως στην ποιότητα των υδάτων της περιοχής.
επικαιροποίησης ψηφίσμαΘεμιστοκλής Ανθρακίδηςκαθώς και ο Διευθυντής
τος του Δημοτικού Συμ
βουλου
σελίδα 3
Κιλκίς για την έρευνα και
εκμετάλλευση χρυσοφόρων
κοιτασμάτων στα Κρούσια
ΔΕΥΑΚ: Νέο εσωτερικό δίκτυο
σελίδα 7
ύδρευσης 15 χιλιόμετρα Παιδικές δράσεις το
σε μήνα Μάιο Δημόσια
στη Στην πόλη του Κιλκίς με εργολαβία σε εξέλιξη. Αντικαθίστανται Βιβλιοθήκη Κιλκίς
οι ...αρχαίοι σωλήνες από αμίαντο με σωλήνες πολυαιθυλενίου
σελίδα 5
Σάββατο 13 Μαίου
Νέο πάρκο Δήμου Κιλκίς
Δε γνωρίζω το όνομά σου
σελίδα 5