Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
15οχλμ. Σερρών-Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30 Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4110
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κιν.: 6937 138138
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΙΟΥ 2017
Ανατολή 06.15-Δύση 20:29
Ιωάννου του Θεολόγου
Αρσενίου Μεγάλου
Σελίδες 16
inter CTION
Κεντρώος ο 8ος π
εδρος της Γαλλικής Δημοκ
ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θέση: Γραμματέας
Πυχίο ΑΕ/ΤΕΙ/IEK
Απαιτούμενες δεξιότητες lλοιπά χαρακτηριστικά
ο Σχετική Εργασιακή Εμπειρία και Πιστοποίηση στο
χώρο των ασφαλειών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.