Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΒΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
οlympiob
43ο Αρ.Φύλλου 10080
Τιμή Φύλλου 0,75Ευρώ
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2017
ΕΠΙΣΗΜΑIΝΟΥΝ OTI ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ
1 έως 2 συντάξεις συν
ένας μισθός
Χάνονται
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΙΚΟ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Καθολική διαφωνία
Το νέο χαράτσι στις
ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ
των δικηγόρων
εισφορές των ελεύθερων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΑΥΞΗΣΗΤΏΝ
επαγγελματιών!
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥΣΕΙΣΦΟΡΏΝ
4,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Την αύξηση
από το 2018
Κατά τρόπο καθολικό
απόλυτο διατυ
τη δι
λεύθερου
ωνία τηςη ολομέλεια
προέδρων
λοίμενους και αγρότες παραδέχηκε η υπουργός
Συλλόγων Ελλάδος
αύξηση της βάσης υπολογ
Το νέο (40) μνημόνιο
Εργασίας Εφη Αχσιόγλου.
ελευθέρων
φώνησε ηΚυβέρνηση με τους δανεΣύμφων
νέα ρύθμιση
θα περιλαμβάνεται
στές.
χέδο -σκού
θα κατατεθεί
Βουλή η
η Ολομέλ
ανακοίνωσή της,
αύξηση της βάσης υπολογισμού
θα προέλθε από
νέο τρόπο υπολογισμού.
καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα
πολογ ζονται
ως αποτέλε
λεύθερων
πιβάρυνση
οφειλόμενων τρεχου
θα υπολογίζονται επί
ματος προσαυξημέ
κατά το ψος
καταβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.
οι λόγοι της διαφωνίας
Παράληλα αναφέ
ότι το δικηγορικό
κατά τρόπο καθολικό
σocπnd που προτάθηκε από τους
ακόλουθους λόγους
δανειστές, αποδεκτό από
βέρνηση Τσίπρα
Η περαιτέρω αύξη
Με Το δημεUTκό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού
θα εφαρμοστεί από το 2018
ξηθού
ίων, περίπου
εκατομμύρια ασφαλιμένοι ελεύθε
στήματος, διότι
αποδειχθεί ότι κάθε
αγρότες θα
επιβάρυνση στις εισφορές
μέχρι σήμερα οδηγε
eάπωση της
κάθε μήνα!
ισπρα0μότητάς τους.
Η αλλαγή αυτή θα οδηγή
πβαρύνσεις ασφαλισμένέο μετρο είναι
Korνωνιά άδικο διότι
σόδημα από 7.033
πάνω, οι οποίε
Μπε δυσανάλογα
Nov αδύ
θα αυξάνονται
τρκή πρόοδο για όσ
επαγγελματίες,
μέχρι σήμερα η
πολιτική
υπουργείου Εργασίας
δαεMόταν ότι
προωθούμενη πρόσθετη ασφοροδοπή επιβάρυνση
ΣΥΣΗTHΘΗΚΑΝΧΘΕΣΣTOΑ ΤΜΗΜΑ
καταδεκνύε, τέλος,
προκλητική αναξιοπιστία της
Κυβέρνησης, ηοποία συστηματικά
Αναμένονται αποφάσεις
Τέλος, ηολομέλεια καλεί «την στατη
νομοθετικό
του ΣτΕ για τη μείωση
λογική,
τρόπο υπολογισμού
καθαρού φορολογητέ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑΝΕΑΜΕΤΡΑ
των εφάπαξ παροχών
ΣEΕΠΟΠΤΕΙAΠΑ ΑΛΛΑ 3-5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2018 Σελ.3
των γιατρών
ΕΦΚΑ: 37 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΙΑ 50.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μάχη στο ΣτΕ
Η μείωση
Στον «πάγο» 120.000
Τμήμα
Συμβουλίου της Επικρατέας
αιτήσεις ια συνταξ
για τις 30 Κυριακές
νέο διαστικό έτος (16Σ
μβρίου 2017) αναμένεται η
νταξ οδότησης για κύρια σύνταξη.
ένα χρόνο μετά
νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει εκδοθεί
Στο Συμβούλιο της Επι
σκοπεύουν
λευρά
των δκηγόρων των γατρώνυποΑπό
ακόμη ούτε μία
σύνταξη.
ξητούσαν
Αρη απελευθέρωση
52 KU
mpxθηκε ότι το νομοθεTκό πλαίσ
κό είναι ότι σήμε
χύον νομικό καθεστώς
διέπει τη
περασπίζοντα
κός όμιλος McArthurGl
κόπτει το εφάπαξ κ.λπ. προσκρούε
Αθήνα εργάζονται μόνο 37 υπάλληλοι
τημάτων τις Κυριακές.
οποίο ανήκει το λεγόμε
διατάξεων καθώς μάλσ
ισηγητές για 50.000 ατήσας συντα οδότησης, όπως
γινει αυτό πρέπει προηγουμένως
Golden Ha
αμγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Τα Νέα.
ηφιστεί νέος νόμος με βάση
από το ποσό
α ολόγηση
εMMκού προγράμματος,
Επιχερήρκά κέντρα
δεσμεύσει η κυβέρνηση
τη λεπouργα
τημάτων 30 Κυριαλανκής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ
μούν δουν απορροφηθεί μόνο
ότι «δεν είναι σαφές ότι
έο σύσ
οχές,Αεζα
ωθεί ΑΕζει
ρμάρκετ δε
έα-φωτιά της ΠΟΣΕ-ΚΑ
ις, αλλά εν πάσει
νέες νομοθετικέ
νό καθεστώς
από σχετική
πρόκειται να αδοποιήσουνπς νέες δυνατότη
μούν60.000 παλέ
τάξεις (δηλαδή
θμίσες
δημόσιο συμφέρον και
Συμβουλίου της Επι
τήματά τους.
Καν υποβληθε
ακό συμφέρον
από τηλε
ποβλήθηανο Κατρούγκαλου).
Κυριακές εξεNoσ
ένας ανηλεής πόλεμος
ο Πανελλήνιος cτρκός Σάλλογος ζητεί από
Εργασίας ψή
διάταξη και δεσμεύ
γκροτοί νται ως εξής: υπέρ της δια- Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕκ Βασίλης Κοριdδης στη συνέντε
Συμβούλιο της Επικρατείας
ρωθούν ως αντίθετες
σημερινού καθεστώτος
πfονται η
ξη Τύπου τόνισε
απόφαση της Σκλαβενίτης ΑΕΕ
υνταγματκές αρχέ
Ευρωπακή Σύμβαση
Ελληνκή Συνομοσπονδία Εμπορί
Επιχειρηματικόανοίξε τα καταστήματά της πςKυραέ
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) υπουργκές
στκής λήξης
31η Οκτωβρίου 20
ηΓΜτή ομοσπονδία Επαγγελματιών
τας (ΕΣΕΕ) Συ
της ίδιας ημέρας σχετκή ανακοίνωσ
ηεξέδωσ
ης οποίες αφενός αναπροσαρμόζονται
πρέπει να ξουν πληρωθεί όλες
συντάξεις.
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ
ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ κάνοντας όγο
ές ωράριο.
ίδια στγμή
Διαφορετικά, τα κονδύλια χάνονται
δία Ιδιωτικών Υπαλήλων.
Βέβαια το θέμα της
ελευθέρωσης της ΜπουρMcς
ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού
κρατώ προOπολογισμό.
πρόνοιας (εφάπαξ
οποίες όμως είναι σημαντικά
κτές της συμφωνίας
γινει πολλές συγκρούσες
πολύ παλιό
μένες σε σχέση
παλαιό σύστημα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τη συμφωνία
τη διάρκει
λευτά
νήψε η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ολοκλήρωση της ολογικής δαδeασίας
αποτελεσμάτων το ΔΣ
κυνηγετικού
Με διαδικασίες εξπρές
Συλλόγου Κατερίνης
στά από τα βάθη της καρδάς
πό κόσμο
θα ψηφιστεί το νέο μνημόνιο
μας έδωσ
δυνάμει
λκρrνή
νατή αγώνα μας.
ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ξπρές διαδικασίες θα συζητηθεί και ψηφιστά το νέο
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
πρόεδρο της Βουλής, Ντο
μνημόνιο σύμφωνα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡ
Βούτση Μλάντας με δημοσιογράφου
θώριο της
Ωστόσο όταν κλήθηκε να δώσ
ρισσότερες πληροφοΠΛΑΤΩΝ
υνάντησης με την
πρόεδρο της ΑργεντΜής
ρίες αναφορικά
ρέος είπε: "Ολα
μίσος για
Το νέο Διοικητικό
επε πως το πολυνομοσχέδιο θα ακολουθήσ
θα γίνουν
νουσα διαδικασία, θα εσαχθεί στις εππροπές
5η ΕΕ
άδοξος εμφανίστηκε
για τις θετικές μήpους
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
στο Συμβούλιο του Κυνηγετικού
αiουγα
στά στην ολομέλεια στις 1
Μαiου
θα λάβα το νέο μνημόνιο καθώς
Επίσης πρόεδρος
τήρξε πως οταν οι βουλευτές
περιμένε διαρροές πε Όχι απλάς δεν περψένώ
Συλλόγου Κατερίνης
ξεκάθαρη εκόνα
καμία διαρροή από την
ΣΥΡΙΖΑ,
θέτως άλλα
χρέος, για να εξηγήσ
Ετσι να αλλως τέσ
κόμματα θα στηρίξουν κάποια από τα αντιμαρα. Τα αντιμεΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019
μέρες αργότερα τοEurog
θα κληθε
λήσουν κάπο
Κάποιοι θα
ίσει συζητήσεις βρί
ξέλιξη εδώ
απώλεια, HΝΔθα πολύ μεγάλο πρόβλημα να μην
ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας
ψηφίσει κυρίως τα φορολογικά αντιμετρα'
λεσμάτων
νέο ΔΣ
κυνηγετικού ΣυλόγουΚατερίνης ,απαρτίζεται από τους:
Η καθημερινή σας συνηθεια
Πρόεδρος: Λάζος Χρήστος Σερί
πρόεδρος Κακάνης Κωνσταντίνος
μματέας: Γ
αλανόπουλος Δημήτριος
τώρα κάθε πρωί στον χώρο σας
Πλατής Απόστολος
μίας Ασλανίδης Αναστάσιος
ΜΟΝΟ με 8€/μήνα
Μέλη: Καραμανώλας Αθανάσιος Κωνσταντί
Αναστάος, ΒάγαςΚωνσταντίνος, Μπατζώνης Ηλας.
Ελεγκτική Επιτροπή: Παπαμιχαηλ Δημήτριος, Σιδηρόλος Σ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
Η ACS ΠΑΙΡΝΕ
WELCOM/E
ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ!
ΟAYΜΠΙΟ ΒΗΜΑ2
Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση!
ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
Γανόχωρα Κατερίνη
60100
235103
23510 31993
ACS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
λοφορία εφημερίδα της Πιερίας
platon.edu.gr