Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΕΑΡΤΗ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
olympiob
430 ΑρΦύλλου 10079
Τμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ 2017
Ο Εμμανουέλ Μακράν νέος
θα φορολογούνται ή θα περικόπτονται και εισοδήματα 400€
Προς τα πού μας
πρόεδρος της Γαλλίας
οδηγούν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ;
ΠΟΛΥ ΒΑΡΥΣ Ο
A. ΟΙ
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣΤΟΥΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Του Πάννη Κορομήλη
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
«Η εξουσία διαφθείρει. Η απόλύτη
εξουσία διαφθάρει απολύτως.», έγραψε Joh
Acton, Αγλος ιστορικός
πολιτικός (18438ος πρόεδρ902). Αν δεχθούμε ότι
πόφθεγμα αληθεύει
η ιστορία αποδεικνύει την αλήθεια
του τέταρτου μνημονίου
κής Δημοκρφανές
συμπέρασμα ότι οι ασκούντες πο.
65,1%
τη δια
κή εξουσία θα πρέπει
ματικά
34,9%
ηρούν γι
ρισμένο χρόνο, περιορισμένο μ
Με τρόπο δε
μην υπάρχουν απαρΣύνταγμ
αθυράκι
τους απονηρούς να διαιωνίζουντηvπαραμονή
ής ανέρχε
υς στην εξουσία. Κραυγαλέο παράδειγμα
στο ρωσικό Σύνταγμα. Που εκμε
ταλλεύεται ο Βλ. Πούτιν και κυβερνάε συνεχώς τη
Εμανουέλ Μακράν
Ρωσική Ομοσπονδία, πρώτα ως πρόεδρος, ύστε65,1%
,9% θα πρόκεται
μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνε ο
πρόερα, για να ξεπεράσει τη
γματκή πρόβλεψη,
δρος της Γαλικής Δημοκρατίας
στη συνέχεια-τώρα -ως
Πρόεδρος. Πιθανό
το ενδεχόμενο της σοβότητας
ως Πρωθυπουργού στη συνέχει
εχε λάβει το 78,5%
πάλι ως προέδρ
Στις ΗΠΑ αντίθετα ηθητεί
Προέδρείναι μία ή το πολύ δύο τετραετίες. Χωρίς
λίπως παράθυρο. Εκεί δεν μπορεί
όπως αναφέ
εφημερίδα
κατά κανένα τρόπο
ροκύψει ένας Αμερικανός
Πούτιν. Κα μιλούμε για τη μία
μοναδική
δύναμη
ΣΕΛ. 8
ανoνει μί
Γαλλίας» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή
του οEμανοΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έως και 110 ευρώ το μήνα
Μακράν, όγδοος πρόεδρος
πέμπτης γαλλικής Δημοκρατί
ΜΕΓΑΛΟΣΟΚ ΣΕ 5,8 ΕΚΑΤ. ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
αυξημένες οι εισφορές
ΣΕΛ. 3
ΣNTAΕΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΑΤΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΕΛ. 3
ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Συγκεντρώσεις
Προβληματισμός στις Βρυξέλλες
εισφορές 1,4
κατά του ανοίγματο
ελεύθερων επαγγ
μφωνα με τους δανειστές
καταστημάτων
για Τις ΙΟΙωΤΙΚΟποιήσεις
32 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
τρόπου υπολογισμού
100 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 22 ΜΑΤΟΥ
καθώς διαπιστώθηκε μηνιαίο έλλειμμα
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισ
τήματα άνοιξαν αυτήν
ακή, καθώς
ασφαλιστικές εισφορά
Στη μείωση
ρωπαiής Εππροπής
νδιάμεση περίοδο
αρού εισοδήμ
μεXTou. Δηλαδή
οδήγησε χθες η πολύμηνη
λήρωσης της αξιολόγησης
αβεβαιότη
ήταν οι έμποροι
λογίζονται
μφωνα με αθωματούχο των Βρυξελλών
ρήσεις,
λMκή οικονομία,
πραγματοποιήθηκαν σε μaάλες
ξεανήσει να ανακάμπτει
αλλαγή αυτή θα οδηγή
βαρύνεις ασφαλισμέ
της χώραςασόδημα από 7.033tuρώ και τώνω, οποίες
αβεβαιότητα
αρκετούς μήνες φαίνεμεγάλος στόχος
τρική πρόοδο για όσους δουν
αδωματούχος
Βρυξελλών
πάντως, λέγονηλότερα εισοδήματα.
διαμαρτυρίας
ική πρόβλεψη
ανάπτυξη
μεγάλος στόχος
θεσμοί
υνολκή πολιτική απόφασ
μεταβατική περίοδος ενός
θέση τους
έκπτωση 15%
κή εξέλιξη,
άνοMμα των καταστημάτων 32 Κυριακές
το χρόνο που
ασφαλισμένους.
πάρχει καμί
αξιολόγησης προκάλεσε ήδη
τερης αξρολόγησ
ημαhνει-όπως υποστηρίζουν- κατάργηση της αργίας της
θμού ανάπτυξης
έος τρόπος υπολογισμού επιβαρύνε έως
ρέος μετά το τέλος
ρόκειται όπως
μηνιαία εισφορά
της επόμενης δόσης
λάδες εργabμενοu
ΣΕΛ. 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Εργατοimληλικού Κέντρου Αθή
uλωνάς σε δrλάσεις
-Δικηγόρος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα
Ενας κήπος» το Δημαρχείο με τοποθέτηση
φόρου εισόδημα στις
δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα
ήμερα νομοθεσία καταβάληνιαίες εισφορές 30
αυτή η κίνηση
ΦΥΤΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ-ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΏΝ
βάση υπολογισμού
όδημα, εισφορές
Δημαρχείο Κατερίνης
ΣΕΛ. 3
ξηση 14%.
έρας, οι παρεμΡάσ
rκανικός με καθαρό φορολογητέο εισόδημ
φόρου εσόδη
ΕΠDΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟΠΑ
νομοθεσία καταβάλΓΕΜΙΣΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
μηνιαίες εισφορές 383
Αστυνομικοί με
Όπως τόνιζε ο Δή
Κατερίνης ΣάPβας
βερμούδες και
μαγιό
παρέμβαση άλαξε
Δημαρχείου
Το σχέδιο
εoείνες τις οικολογικές προοποθέσει
ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
βελτίωση
βιοκλιματικών συνθηκών
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
για τη μονιμοποιηση
ξωτερικό. Παράληλα,
πόλη μας
δίνουμε έμ
ό,τι αφορά
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
τοχευμένα έλεγχοι
σχέδιο της κυβέρνησης Αξgει να σημειωθεί, ότι, οιετήσιεςφuτεύσ
ακόμη και ξεψάχνσ
μέσα Μαρτίου
λατείες, νησίδες
περιλαμβάνει το σχέδιο δράσ
Οικονομικής
λαuλουδο, στο σύνολο του Δήμου, καθώς
και ηTorot1T
Δήμου βελ
διαρκές ανάγκες όπως
διάφορα σχέ
χώρων πραotvou,8ivow όμορφο χρώμα,
σημάνει σε δηλώσεις
πουργός Εσωτερι
ανασφάλιστης εργασίας σε κοσμοπολ
σιαστική βελτίωση της
κά, ο αρμόδιος
ποιότητας ζωής
στρατόπεδο έχει γινει κατανοητό
ιρησιακός σχεδιασμός
κά, νομικά
ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες
μονιμοποίηση περίπου 30
άμεσα σε εφαρμογή.
Η καθημερινή σας συνήθεια
εργάζονται χρόνια
Δημόσι
φαλήκα τεχνάσματα
αφού θα πηγαίνουν ως πελάτες, ντuμέ
τώρα κάθε πρωί στον χώρο σας
κυρίως μέσω
βερμούδες και μαγιό,
ακές μηχανές
στελέχη όμως
τρίτα ποτά,
ΜΟΝΟ με 8€/μήνα
αφορά το Δημόσιο
τητες κόβουν αποδείξες
αξιολόγηση αναγει
εκλογική
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
Η ACS ΠΑΙΡΝΕΙ
WELCOME
ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ
Εχει απορρφθείD&δεχόμενο να πραγματοποηθεί
στός διαγωνισμός
ΑΠ ΠΑΝΩ ΣΑΣ
βασιούχοι, καθώς
νταγματική, αφού
νόμος Πεπονή
μοποίησης
ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
βασιούχων, καθώς
ACS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
τήρια με τροπολογίες
λοφορία εφημερίδα της Πιερίας
Η πρώτη σε
υπουργίας Γ Ραγ
ΣΕΛ. 3