Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ nΟΑΙΤΙΚΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
κοστολογημένο
ΜΑΚΡΟΝ
δεύτερος γύρος
ματ Κυριάκου για
το Πρωτογενές
ελέγχων μετάτο
Η μάχη Vlu Το μελλον
πλεόνασμα
αιφνίδιο stresses
Ο βαρύς λογαριασμός
της νέας Συμφωνίας
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑ Ε
ΠΙΠΛΕΟΝ 4,15 ΔΙΣ. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠDΧΕΙΡΗΣEΙΣΚΑΙ ΗΝΕΑ AYBΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝEΙΣΦΟΡΏΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Fake News
Ηnρόταonnουθaκατατεθεf
Τοsucc
Washington Group.
ΑΓΟΡΑ
μεuι από όλο
Topάλyτα...πιτ στοπ και
Πρώτα
Προunολογισμού
/οιεπΚtνδυνες στροφές για
συμφωνία
οχές κα ομόλογα
ακόμη σnμdωμα
περίφημα ανο αρα, ήρθε
τωντpαπεζκώνpετοχών και ταblue chips που πpωταγωνιστού.
ΑΝΑΛΥΣΗ
για το υπερπλcoνόσμα
tou 2016
oοφέs
δημοσιονομική
Υπερβολικά αισιόδοξη nκυβέρνηση για ΟΕΚοιέξοδο στKαγορές
Ψίθυροι.
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙO
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Αφού πλέον συμφωνεί
και η κυρία Κονιορδο
IS! Το σnoρόθupο με
τς tουρσοκές περιοχές.
Ποια nσταση των μεγάλων ολων