Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΑΣ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Παρουσίαση σχολικών
Ο,τι ψάχνει είναι εδώ!
Με επιτυχία και επιδόσεις
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
δραστηριοτήτων στο
η ημερίδα αγώνων στίβου
για τα Δικαιώματα
στις σελίδες 12 & 13
Βασικής Ενίσχυσης
>σελ7 Διοικητήριο Λακωνίας >αλ 8
του Σπαρτιατικού >σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 6 Μαίου 2017 ΙΕτος 21ο I Αριθμός 5149 Τιμή φύλλου 0,50EIThλ 2731081253 Fax: 2731081 250
e-mailinfoeιakonikos.gr.www.lakonikos.gr
«Στη Σπάρτη συντελέστηκε
Η Σπάρτη τιμά
την Εθνική
Αντίσταση
το Ελληνικό θαύμα»
Με το Νόμο 2703/1999 καθιερώθηκε
Ημέρα λήξης του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου),
Συνέντευξη του διευθυντή του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών Πάτρας Απ. Περρή
ημέρα Πανελλαδικού εορτασμού των Εθνικών Αγώνων
ης Εθνικής Αντίστασης
κατά του ναζισμού και του
φασισμού. για την έμπρακτη
απόδοση
ης οφειλόμενης
ότο Εθνος τιμής προς
Πολεμιστές, τους αγωνιστές.
τους νεκρούς και τα θύματα
του ερού αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944
του ελληνικού λαού εναντίο
των εχθρικών στρατευμάτων
Κατοχής. Κατά το φετινό εορ
τασμό που θα πραγματοποι
ην Τρίτη 95 σε όλη τη
χώρα, στη Σπάρτη θα λάβουν
χώρα οι εξής εκδηλώσεις:
nρα 07.30 Χαιρετισμός της
ημέρας με χαρμόσυνες κωΈναν άνθρωπο που έχει λα
αναζητήσεις του, Χαράσσοντας ουσία του Ελληνισμού», που
Παρακολουθεί τις διαλέξεις
δωνοκρο
τρέψει και έχει ασχοληθεί όσο αμονοπάτ
κάθε 15ημ
ες των εκκλη
που θα μπορού
ραγματοποιε
λίγοι με την ιστορία της ΣΠάρ
σαν να οδηγήσουν σε επανα
ρες (σσ ημέρα Παρασκευή
Στην αποκλειστική συνέντης, το διευθυντή του Ινστι
ς ιστορίας, όπως στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιο
ξη πο
παραχώρησε στο Ωρα 09.55: Τέλος προσέλευτου Φιλοσοφικών Ερευνών την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. θήκη Σπάρτης. Είναι χαρακτη
«Λακωνικό Τύπο
ο κ. Πιερ
σης των επισήμων στο μητρο
Πάτρας, κ. Απόστολο Πιερρή
Σημειώνεται ότι τους τελευ
ριστικό ότι n «δεξαμενή» των ρης αναφέρεται στα σεμινάρια
πολιτικό ναό
αίους μήνες, ο Απ. Περρής αστείρευτων γνώσεων του κ
που υλοποιεί στη Σπάρτη, ενώ
φιλοξενεί σήμερα ο «Λακων
τρα 1000: Δοξολογία στο μη
χει οργανώσει στη Σπάρτη Πιερρή Και Προσήλωσή του με τις απαντήσεις του αφωτί
κός Τύπος». Ο κ. Περρής εμ
τροπολιτικόναό.Τnδοξολογία
ρικότητα έναν κύκλο σεμιναρίωνιστορ
ζει» ε
λεπτομερ
που απορρέ
ως άγνωστες
θα παρακολουθήσουν αντι
από τα ιστορικά στοιχεία. σ
Δωρικής Σπάρτης.
Που διέn
nΛακεδαίμονα Κα
κού-φιλοσοφικού λόγου με
εμβαθύνε
τις πνευματικές θέμα «Η Σπάρτη και Δωρική ναρπάζει το ακροατήριο που
συνέχεια σελ. 9
Προσωπείες των σχολείων
που θα προσέλθο
με τις σηΑπό 22/5
μαίες και τα λάβαρά τους
Μετά το τέλος της δοξολογίας
περισυλλέγει τα αδέσποτα
θα ακολουθήσει ομιλία από
την εκπαιδευτικό-φιλόλογο
Μεταξία
βοοειδή ο Δ. Σπάρτης!
Παπαποστόλου
δ/ντρια του 4ου Γυμνασίου
Σπάρτης.
nρα 10.30 Μετάβαση αντι
Κάλεσμα σε ιδιοκτήτες για περιορισμό των ζώων, καθώς έρχονται πρόστιμα
Οι δήμοι της χώρας υποχρε
εγκαταστάσεις και
τροφικές
στρατιωτικού τμήματος στο
ούνται να μεριμνούν για την πε
άλλες διατάξεις»
κενοτάφιο του Λεωνίδα για
ρ. 6 του ίδιου άρθρου
ρισυλλογή. μ
φορά, φ
την απόδοση τιμών
διατροφή και διατήρηση τ
αναφέρεται αAνεπιτήρητα
Ώρα 10.35: Επιμνημόσυνη
ραγωγικά ζώα
περισυλλέ
ανεπιτηρητων παραγωγικών
γονται και διαπιστώνεται από τη δέηση. Κατάθεση στεφάνων.
ζώων (αιγοπρόβατα και βο
οειδή, μέχρι την ολοκλήρωση
σήμανσή τους ότι έχουν ιδιο
των διαδικασιών για την καθ
κτήτη, εφόσον μετά την παρέ
Ένας «επικίνδυνος
οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή
λευση δέκα ημερολογιακών
τoαγκάργης
σφαγή ή
στροφή
ό την περισυλλογή
μερών
κτήτη τους, σύμφωνα με τις δια
τουςo ιδιοκτήτης τους δεν
Μνήμες 21ης
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17
θεί την επιστροφή τ
περιέρ
Απριλίου 1967
του Ν.4056/12 αΡυθμίσεις για
στην ιδιοκτησία του
ΧOVτα
γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος
δήμου». συνέχεια σελ7
την κτηνοτροφία και τις κτηνο
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα