Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΕΒ: Στις καλένοες φορολογικές ελαφρυνσεις
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 06/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος 25ο Αρ Φύλλου
Ποιες αλλαγές ζητούνται στη διαχειριση των κόκκινων δανείων
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τα ανοικτά μέτωπα στις τράπεζες
Βορείου Ελλάδος
Γκριν ες για την επιτροπή αδειοδότησης κα
υστηρά κριτήρια
3ης Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-ΗΑΕ
πλαίσιο
Μνημόνιο συνεργασίας
Αairbnbryc
ΕΒΕΑ με ομοσπονδία επιμελητηρίων ΗΑΕ
hiσpφm στην
Η υπογραφή σκοπό έχει την ενδυνάμωση των επεν
δυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ των δύο
μερών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ηςMaκτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-ΗΑΕ,
Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα
στο Εμπορικό και ΒιομηχαMκό
Η Anglo American πουλά
Επιμελητήριο Αθηνών και την
Ομοσπονδία Εμπορικών και
ανθρακωρυχείο
Βιομηχανικών Επιμελητηρίο
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
υπογράφηκε σήμερα από τον
Η εταιρία εξόρυξης πουλά μερίδιο 88,17%
Drayton South στην Νέα Νότια Ουαλία, στην
σταmo Miαλο πρόεδρο
που έχει στην κατοχή της σε ορυχείο άνθρα
Malabar Coal
KEE ΚΟΙΕΒΕΑ ΚΟΙ Τον Κ. Humaid
κα για παραγωγή θερμότητας στην Νέα Νότια
Η εταιρία δεν αποκάλυψε την αξία της συναλ
Ουαλα, Σταμάτησε τις δραστηριότητες στην
λαγής, ενώ πρόσθεσε πως η ολοκλήρωση της
Mohamed Ben Salem, γενικό
περιοχή το 2016
συμφωνίας προϋποθέτει την εκπλήρωση
γραμματέα της Ομοσπονδίος
Επίθεση
Η Anglo American ανακοίνωσε σήμερα πως όρων που είναι απόρρητο
συμφώνησε να πουλήσει ένα μερίδιο 88,17%
Η Anglo American σταμάτησε πς δραστηρ
που κατέχει στο ορυχείο άνθρακα για παρο- ότητες εξόρυξης στο ορυχεio Drayton το
Τουρισμού
γωγή θερμότητας Drayton και στο πρότζεκτ
2016, επισημαίνει το MarketWatch.
σε ΠΟΜΙΔΑ
για τις μισθόσες
μέσω Airbnb
odοικητής της
«Ακου
ροτόσgις
Γκαλό.
εδρικές εκλογές.
Νομισματική Μονό
τρικής Τράπεζας τη
για ένα διπλό νόμ
ροηγήθη
Γαλλίας
Μιλώντας
σμα, μ
εθνικού
συνέδρι
σημερα
γωγής δύ
λιτικής
δήλωσ
μlσματος
ράλληλων νομ
ληλα με
Τράπεζα της Γαλ
ραλλήλου μ
Πρέλiας πρόθεσε
Μονοκρούσος:
εννοηθεί
ή Κεντρ
νομισμ
η ακροδεξιά
είδους ισχυρ
ή Τράπεζα (ΕΚΤ με ένα άλλ
ελπίζει πως
ΑΠαραmμη νέα σημαντική
Τις προεδρί
δεν έχει τροπ
n- χαλαρό
λοι θα
στημα
ελάφρυνση του χρέους μετά
κές εκλογές
Μαρίν
ρόγραμ
θα έχε
η Τσέπες
υς μέσα
Λεπέν, λέγοντας ότι
αγορά
ρατικών
μορφή
δύο χρόνια εάν
ομολόγων σε σχέση
Βιλερου
με τις γαλλικές πρ