Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
&Ε. ΚΟΥΤΣoΝΟΝΤΟΥΟ.Ε. ο Ετος 60ο. Αρ. φύλλου 17.013 ο Τιμή 0,60 € ο Παρασκευή 5 Μαΐου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro [email protected]
Τη στιγμή που η επιχειρηματική δραστηριότητα βρίσκεται στο... ναδίρ
ΟΡΑΜΑ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ
παραγωγικού μοντέλου.
Με την αλυτρωτικήρητορικήτουρίνει λάδι στη φωτό στην κρίση των Σκοπίων
οι δύο ευρωβουλευτές ητούν να πάρει θoη
μέτρα η Ε.Ε.
τηspiρας μας εξαmaς
θεροποιηθεfη ευρύτερη περιοχή
για να μην
Βαλκάνια, στην
ποία έχει πpuταγωwoπό ρόλο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
έντονη ανησupα στην
μόνη ελπίδα
Ελλάδα, στις άλες Bahoνικός
Δημ. Επενδύσεων Π. Κορκολής κατά τη χθεanή
στους κόλπους της
Διακρίνονται επίσης
Χρ. Mandς,
Μερ. Τζούφq, L Στέφος
οξivεται καθημεπτυξιακή προοπτική της
φορούν την Ηπειρο ειδκότερα, θέσεων
mouοίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ
στηpte- ρου, με εκατοντάδες
παρουσίασε χθε
ενικός Γραμ
λάδι στη φωτιά» συνεχίζει
ματέας Δημ. ΕπενδύΡάμα, ο οποίος
Χωρίς να παραγωσουν και στην ΕΜάδα
Το ΤΕΕλυτ
Αναπτυξιακού Νόμου
ποίο έχουν ενταχθεί ήδη αρκετές
Επαγγελματικά δικαιώματα στο
Παπαδημούλης Σmpάκη...
Μηχανικών Επιστήμης Υλιχών
Μεγάλης Αλβανίας.
προσπάθεια να κερδίσει
δημόσιες επενδit Κλείνει ένα μεγάλο θέμα
Πανεπιστήμι
Ιουνίου, από
μεγάλα θέματα
Αποδυναμώνουν απο γιατρούς momμouΕmwvac
έντονη ανησυχα
τη σελιδα
για την εξελίξεις που
τα Κέντρα Υγείας της Ηπείρου
πέδη στην πορεία προς
Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα
με τα αδέσποτα στα Γιάννενα!
Ενωσης δρυ
Εκτός ελέγχου η
υπογράφεται από
(ΕΝ), η
επαγγελματικών δικαιωμάτων
πρόεδρο ΜaργοHΗ ΕΛΑΣ εooτά την ΠΡΟΣοχΗ
κή λύση
καρό ζητά
Συναγερμός για επικίνδυνο
μείζον πρόένθετη φωτό
Σην περαιτέρω αποδυνάμωμιουρ
διαδικτυακό παιχνίδι!
ση των Κέντρων Υγείας της Ηπείστην πόλη
ρου προχωρά η
>Μπορεί να
Τμήματος Ιωαννίνων, αλλά
στους αποφοίτους
αντίθεση με τις
κορώνες. περί ενίσχυσης
σοβαρούς mδύνους
τις περισσότερες οικογέλξη που mστώνεται στην επιμονη
στήμιο. Παρά
επιπέδου ποpomς
σήμερα αυτό
πραγ :προσπάθεια
σημεριής Πρωταστους πολίτες και μάλιστα
γιο τους χρήστες νεαρής ηλικίας, ματικότητα, γι' αυτό
wκής Αρχής
Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλμαΓιώργο Καψάλη, σε συνδυασμόμε
τος της Bηνικής Αστυνομίας
τηνanoiκή ουγκupία που πpοέκυ- mστώσεrς dev σχεδόν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΒ: Η κυβέρνηση
δiως τους γονείς
άρα το θεμα έφτασε μέχρι «στύβει» την αγορά
εί21 Μαiου στα Γιάwενα
Βουλή με ερώτηση
βουλευτικού εκπροmowsώpeς Το «Run Greece» είναι γιορτή
οθόνη υπολογιστή!
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Διαπιστώσεις
στά από
Αθλητισμού και Αλληλεγγύης
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Βαβέλ» στη γλώσσα και
από 5.000 δρομείς ο Φέτος θα στηρίξει
Τα νερά της Παμβώτιδας
την Εταιρεία Προστασίας
τα έργα της Κυβέρνησης!..
Και προστασια τους
ως αγώνας
εξελιχθεί
πρ.Δημοπκός Σύμβουλος kDαννίνων
ΤουΔΗΜΗΤΡΗΜΑΚΡΗ.
μεγάλη γιορτή
επιχειρήσει ένας νουνεχής miτης να βρει τη
όπως όλοι γνωρίζουμε, διέρχεται από
σχέση λόγων πράξεων της Κυβέρνησης, θα δοκιμάμία φάση έντονου ευτροφισμού
διέξοδο κατανόησης
μόρφωση ενός
ίάλλα λένε το πρωί, άλλα σκέφτονται
διαχείρισης της
μεσημέρι άλλα πράπουντη νύχτα. Γrαυτό
νατώντας να αντιληφθεί τη γλώσσα
βερνώντuν, προπμάει
ολόκληρη διεξάγει φέτος
εγγειοβeλmmκά έργα
νερών της.
κατασκευάστηκαν, περιορίστηκε
πράξεις της ΚΩέρνησης
χορηγική υποστήριξη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα