Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Υποχρεωτικά οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο για παιδιά 4 ετών
Παντα Πρωτο
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
34ον Τιμ
1,00 Ε Τηλ.: 24620-80025 -FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ.8355
Πέμπτη 4 Μαίου 2017
Την Τρίτη 9 Μαίου
Το GrevenaMedia
στην κορυφή της
Ενημέρωσης
Εορτασμός ημέρας ήης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
Τοπικής
Πιό είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
LIKES
Εντός του Μαϊου θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Ερχονται προσλήψεις
Το GrevenaMedia βρίσκ
ται στην κορυφή της Τοπκής Ενημέρωσης κα
συνεχίζει με την Ευθύνη
του Πρώτου
ΜΕ τις πραγματκές ΕΙΔΗΣΕΙΣ κα
αληθινές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
δικαίως οι αναγνώστες το
μόνιμου προσωπικού ΤΟ επομενο τετραμηνο
καθιέρωσαν ως την πλέον
ανεξάρτητη, αντικειμενική
και αξιόπιστη ηλεκτρο
εφημερίδα
TO GrevenaMedia λειτοΜέχρι τον Ιούλιο
υργεί παράλληλα και ως
μια δημοσιογραφική πύλη
μεταξύ των Γρεβενών κα
θα αναπτυχθούν
των μεταναστών συμπατρωτών μας, στην Ελλάδα
οι πρώτες 60 Τοπικές
και σε όλο τον κόσμο
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
έχοντας μαζί μας, ως αναγΜονάδες Υγείας
νωστες και συνεργάτες
τους Χιλιάδες καθημερι
επισκέπτες
GrevenaMedia
ΕΙΝΑΙ μία πραγματική
δημοσιογραφική παρα
καταθήκη
GrevenaMedia
Τα Interactive
Learning
Γρεβενών
Μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο και σε φορείς
προσφέρουν
του δημοσίου, έρχονται τους επόμενους μήνες
θέση εργασίας
μέσω προκηρύξεων που ήδη έχει εκδώσει αλλά
Χιούχος
και άλλες που θα δημοσιοποιήσει το ΑΣΕΠ το επό
ΑΕΙ ΤΕΙ με άριστη γνώση
μενο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις
ληροφορικής
πληροφορίες πρόκειται να «τρέξουν» τ
επόμενο
ο αγγλικών για τη στελέχώ
μην νοιάζεστε
ση της δ
Βιογραφ
διάστημα μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, οι παραθα πετάξουμε εμείς
ικό πληροφορίες στα
κάτω προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις εργασίας:
Interactive Learning 1ος
στη δική σας "φωλίτσα
όροφος πάνω απότα ΚΤελ
Τηλ.2462087300 και στο
LOCO DELIVERY
act earn @otenet g