Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 20
Με επιτυχία
Χρυσό και αργυρό
Ράμα.
Η διατροφή
Οι 12ες
μετάλλιο
Εβδομαδιαία
Περιφερειακές
στο Πρωτάθλημα
Των αρχαίων μας
κίνησις
προγόνων
Αυγομαχίες
Αλεξιπτώτου
Δράμας
.Κ. Χατζ
Λυκειάρχ
στη Δράμα
Πλαγιάς
σελ 3
σελ 3
σελ 8
σελ.7
Παράταση έως 1
Μαΐου
ΚΥΑ γ
ύς χάρτες
Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Ατελώς οι αντιρρήσεις
για την εξόφληση εισφορών
για περιοχές αναδασμών
Η απένταξη απο το ΕΣΠΑ ενός
αρτίου στο ΕΦΚΑ
Και για ΟΤΑ Α' και Β'
μεγαλόπνοου έργου για τη Δράμα
ρές Μαρτίου
ποτών, Αυτοαπασχ
ελματιών, έχου
ως θα
βάλλονται
της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΟΤΑ Α'
ρτηm στην Πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν από το σταμάτημα του έργου
(ΚΥΑ)
Κυβέρνη
όθεση είναι λίγο πολύπλοκη
σχολήσει
ργο Χουλιαράκη
άσσεται από
χρηματοδότηση
όπως την ξέρουμε περισσότερο.
Οπως είναι γνωστό
πληρωμής
ειδοποιητήριο
Από τότε
δεδομέ
ραμματα της πόλης μεταφέρ
ταχυδρομική αποστολήΣυγκε
καθορίζετ
έτσι ξεκίνησε
Δήμου Δρα
αληκτική ημερομηνία καταβολή
καιρό όμως, με απόφαση
παράταση
ργείο
άπτυξης, στις
ΟΤΑ Α'
Β' Ba
ομίας
αλμένος σύμβουλος Τεχνικών Έργων
πό τη χρηματοδόΔράμας
ουλος, ο Δή
θεσμία έλη
πτήσης
πλέον μένει μετέωρο
γολάβ
από ένα εξωδικ
χαρτών
τη μη τήρηση συμφωνιών
ργολάβ
ρά 1.4
βούλιο Δρα
μο Δράμας.
της παλαι
στη φωτο
γνωστό από
μου, ότι
απωτος θεση ενός
γολάβ
αεροφωτογραφησης, αλλά περιλα
οίος είχε αναθέσει κρυφά
εργολάβος
κληροτεμάχια
καταβολή της εισφοpάς μέσω άμεσης χρέ
απένταξε το έργο από
μος Δράμας κήρυξε
Δήμος Δράμας. Σύμ
σχετική ενημέ
ε κού λογ
ολιβαδ
ατά την παλ
ση, αλλά
ατη αεροφωτογ
Για ποιους
χτυπάει η
Καμπάνα»
ριλαμβάνονται σε περιοχές του αναδ
ραπάνω περιπτώσεις πpoστiθενται σε μια
των νέων μέτρων της συμφωνίας
ρώτη φορά
797/274630.
2016-καθορ
αμία ελάφ
πληρωτέλους
την ά
χομε'
φορολογικό
Χαρτη
ω εEου
βλέπει μέτ
ρώνουνλryόαγροτών
Επετειακή εκδήλωση στη Δράμα
λογητεο
ευρώ σή
62 χρόνια από την έναρξη
αλληλεγγύης θα επιβ
Βαρυνθ
του Εθνικοαπελευθερωτικού
όσους χουν ένα
Αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο
Ειοίχος χωρίς
Στη Δράμα
ευρώαπό
της κυ
κρατίας, κ. Δημητρης Συλλούρης
χρονο. Το εισόδημα
Enετεaκή ομilαμε αφορμή
Κούρεμα του έμμεσου
ευρώ από
ική ζώνη
ρο την
ρω, μισθωτ
πρόκειται να πραματοποηθεί τη
ράδυ, στη
Ομιλητής τη
νη φύλαξη
πρόεδρος της
ακής Δημοκρατ
Κυπριακής Δημοαλληλεγ
ικής Χορωδίας
εMκό πρόγραμμα με
συμμετοχή της
ράμας
κού Συλλόγου Δράμας
Κύκνος
αEούχος
ργανώνει ο Δη
δία Κυπριακό
ρων Ν. Δράμας
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα