Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τράπεζες. Συναγερμός Τον Απριλη για τα στεγαστικά oανεlα
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 04/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Σημαντικές ανακατατάξεις και ανατροπές
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πόσα ξοδεύουν οι καλύτεροι πελάτες του τουρισμού
Βορείου Ελλάδος
Πόσο βαθιά βάζουν το χέρι στην τσέπη οι τουρίστες
Πώς επηρεάζοντα
τα ξιοδοτικά συμβόλαια
Ασφαλιστικές
Τέλος στις... μόνιμες
σχέσεις με τους πελάτες
Του Τύπου
ΑρepoταυanρηKρaoου Ποιες αλλαγές επιφέρει στα ασφαλιστικά προϊόντα
το νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο, Πώς επηρεάΓραμματέα
ζονται τα συνταξιοδοτκά συμβόλαια και τα προγράμματα υγείας «Βαρίδι» και η υπερφορολόγηση.
Το νέο επαπκό πλοίου Sokency
Στα 121,9 εκατ. ευρώ οι ζημιές
είναι υπέρ των εφημερών σχέσεων μεταξύ ασφαλιστικών
του Ομίλου Ελλάκτωρ
εταιρειών και των πελατών τους
όχι υπέρ ενός γομου μετοEύ τους
υποστήριξε χαριτολογώντας
στό σusος της χώρας ασφαλ
Στα 121,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν
σε 31,1
ευρώ (28,8 εκατ. το 2015
ζημιές του Ομίλου Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
περιλαμβάνοντας ωστόσο, και έκτακτες ζημ
733% κατά το σύνολο του 2016, έναντι ές, ύψους 66,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορδείξει με Ποροoτοπκό τς
ζημιών 106,1 εκατ. ευρώ το 2015
ούν: Πρόβλεψη για τη διευθέτηση έρευνας
δρομολογούμενες α
θετα, αυξήθηκε κατά
της Επιτροπής Ανταγ
ψους 40
λος εργασ
εκατ. ευρώ Απομειώσεις ύψους 26,7 εκατ.
ευρώ, χάρη στην
26,7% στο 1,942 δισ.
ενioχυση των εσόδων στους κλάδους κατασ
ευρώΟ συνολικός δανεισμός του Ομίλου δια
κενής και παραχωρήσεων
μορφώθηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, μειωμένος
Τα λειτουργικά κέρδη, παράλληλα, ανήλθαν
κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του 2015
πρόσληψη
Με επίκεντρο
Σε ελαφρώς χαμδ ριο
Αντιθέτως
ηλότερα
9,2996
μεγαλύτερη
Ο δείκτης υψηλής σημ
ώλειες
τις τράπεζες
η χρημ
στηριακή
μετοχές της
χες της Grival
(-5,33%
σημει
διαμορφώ
σημερινής
Die Welt:
I Σταθεροποιητικό
732,34
όρασης,
0,20%
της vioha
της Eurobank
εκδήλωση
δείκτης της μ
+1,55%
0,820
Η Γερμανία
ρώ), της Moto
ης Τέρν
μικρή
0,22%
Ενεργ
Κλίμα στο
θα υποχώρησε στο ΔΝΤ
Τράπεζες, μετά από
στο 0,16%
5,89 ευρώ
Σαράντη
ης Εθν
Την έντονη
για το Χρέος
λαγών
Από μ
82 ευρώ
0,66%
Χες της
Χρηματιστήριο
ψηλής κεφαλα