Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους βουλευτές του
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgi.gr
ΠΕΜΠΤΗ 4MArΟΥ 201
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12872
ΤΙΜΗ: 1
ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΤΗ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΏΝ
Ο Μητσοτάκης
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
απειλεί τους
Μειωμένα
ανταλλάγματα
για καταπατημένες
βουλευτές του
εκτάσεις
MeΚΥΑκαθορίζεται το αντάλλαγμα
χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρα
κτήρα πουκαλλιεργούνται γεωργικά
των οποίων μορφή άλλαξε από δάσος
σε αγρό έως το 2007 και ανάλογα με τα
Και σπασμωδικό «ανφέρ»: «Η Ελλάδα δεν αποτελεί
ρακτηριστικά της περιοχής όπου έχε
γίνει επέμβαση. Δωρεάν οι ενστάσεις
επί των δασικών χαρτών για περιοχές
σήμερα πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια»
αναδασμών και για τους ΟΤΑ Α' και Β
Βαθμού
Σε εσωστρέφεια και κρίση στρατηγικής βυθίζουν τη Ν.Δ
χομαι αποκλίσεις απ' αυτήν». Για να δικαιολο
ΣΕΛ. 14
συμφωνία για την αξιολόγηση και διαφαινόμενη ολοκλή
γήσει μάλιστα τη γραμμή της δομικής αντιπολ
ρωση της με τις ρυθμίσεις για τnβιωσιμότητα του χρέους. Σε μια
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
τευσης, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει, απα
προσπάθεια να προλάβει τη δημόσια εκδήλωση των εσωτερ
ντώντας ευθέως στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, ότ
Νομική
κών αντιπαραθέσεων για την αρνητική στάση της Ν.Δ. στη Βου
λάδα δεν αποτελεί σήμερα πυλώνα σταθερότητας στα
λή επί του συνόλου της συμφωνίας, ακόμη και των αντίμετρων
Βαλκάνια» εξομοιώνοντας τη χώρα με γειτονικές της
αναγνώριση.
ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε ουσιαστικά ζήτημα κομματικής πε
που βρίσκονται, στον έναν ή άλλο βαθμό, σε απο
θαρχίας δηλώνοντας ότ
υπάρχει κεντρική γραμμή και δεν δέ
σταθεροποίηση
ταυτότητας φύλου
ΣΕΛ. 4
Τομή στο κατεστημένο αποτελεί τ
νομοσχέδιο που ανάρτησε προς δημό
Φοροελαφρύνσεις
22.000
σια διαβούλευση το υπουργείο Δικαιο
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
σύνης για τη νομική αναγνώριση της
Οικογένεια με
ταυτότητας φύλου. Η καταχώριση στην
στα μεσαία εισοδήματα
αστυνομική ταυτότη
20.000
τα, στο διαβατή
ΣΟΔΗΜΑ
16.000
ριο και στα άλλα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
με την εφαρμογή των αντίμετρων
κρατικά έγγραφα
του φύλου ενός
Έως και 850 ευρώ ελάφρυνση στην πε
δήματα έως 30.000 ευρώ, της εισφοράς αλ
ατόμου θα γίνε
22€ 190€ 450€
ρίπτωση οικογένειας με τρία παιδιά θα προληλεγγύης. Μικρή επιβάρυνση μπορεί να
ται πλέον σύμφω
κύψει για εισοδήματα μεταξύ 16.000 ευρώ
προκύψει για χαμηλότερα εισοδήματα με
να με το πώς αυτό
και 30.000 ευρώ μετnvεφαρμογή των αντ
βάση το πακέτο μέτρων και αντίμετρων που
το αυτοπροσδιοΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
μέτρων και ειδικά τον μηδενισμό, για εισο
θα ισχύσουν από το 2020
ΣΕΛ. 7
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΣ
ρίζει, χωρίς να
απαιτούντα
47 δισ. ευρώ έχασαν οι συνταξιούχοι επί Ν.Δ. ΠΑΣΟ
τρικές πράξεις
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 11
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ευρωπαικό δάκτυλο στIs βρετανικες
Μεταλλάξεις
εκλογές «βλέπει» Τερέzα Μέι
τον φασισμού
Ευρωπαϊκό δάκτυλο, που θέλει να επηρεάσει τα αποτέλεσμα των εκλοβλέπει» Μέι καθώς γεύε
γων του Ιουνίου
πρώτες κρυάδες στο παζάρι της
ται τις ΤΟΥ ΕΝΤΣΟ ΤΡΑΒΕΡΣΟ
με τις Βρυξέλλες για το Brexit. ΥπάρΣυρία: Ψάχνουν λύση
χουν «κάποιοι» που δεν επιθυμούν
Η ιδέα του μετaφασισμού αρχικά έρχετα
την επιτυχία των διαπραγματεύ
με «ζώνες ασφαλείας
να χαρακτηρίσει ένα πολιτικό κίνημα το
σεων τόνισε χθες ανοίγοντας επ
οποίο διέπεται από αντιφάσεις και τοοποίο
σημα την προεκλογική εκστρα
Σύγκλ
ση ΗΠΑ και Ρωσίας σε σχέδιο για την
έχει μια προφανή φασιστική μήτρα -λόγω
τεια.
επίλυση της συριακής κρίσης, που προβλέπει κα
της ιστορίας του, της προέλευσής του- κα
ΣΕΑ 16-17
τάπαυση του πυρός και ζώνες ασφαλείας. Επικρο
στην περίπτωση του Εθνικού Μετώπου
τεί το σχέδιο ο Ταγίπ Ερντογάν ύστερα από
(Front National) μια δυναστική καταγωγή
μιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
ΣΕΛ. 18
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα