Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
θέλουμε να
Αμβροσ
από τους πολλούς
σχολιάζε
Και πολλά
από τους λίγους" ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΤΙΜΗ0
ΑΡ. ΦΥΜΟΥ3798 ΕΤΟΣ 14ο
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2017
THA: 2441080888
Πλειστηριασμοί χωρίς οίκτο
Από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»
στο «Κανένα σπιτι στα χέρια ιδιοκτήτη»!
Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί κατοιαών με
ποσό κατάσχεσης από 400.000 ευρώ και πάνω
Ακόμα καιγια οφειλές στο Δημόσιο πλειστηριάζονται πρώτες κατοκες,για Χρεn άνω
των 400.000 ευρώ...
Διαβάστε χαρακτηριστικό παράδειγμα πολίτη που κινδυνεύει να μείνει στο δρόμο
γιατί η εταιρία του πτώχευσε και φορτώθηκε
όλα τα χρέη
Σελ 5
Επιστήμες Πολιτική
Νεαροί φυσικοί οι εκλογές
oΗion Εκδήλωση στην ΟΝΝΕΔ
για τις Φυσικές Επ- Νέος πρόεδρος
στήμες έγινε και εξελέγη ο Κωνσταντί
φέτος στην Καρδίτσα
νος Σκορδάς
Σελ. 10
Εκδρομή Μουσικού Σχολείου i Συνάντηση Αγοράστού
Ο Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή πραγματο
Συνάντηση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον
ποίησαν μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων τ
Σχολείου Καρδίτσας στα πλαίσια προγράμματος
Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Συλλούρη
κ. «Μουσικοί Δρόμοι...» που υλοποιείται σε συνερ
Σελ 9
γασία με το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης
Σελ 9