Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣEΙΣΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΤΙΜΗ 1 ευρώ- ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9222 ΕΤΟΣ 33
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡ ΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Στις 78,95 μονάδες
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανοδος
3.06%
Σελ 5
ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
Κίνδυνος σεισμού
αποτέλεσμα των γεωτρήσεων
υδρογονανθράκων
Σελ 8
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΚΩ
ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η... λα
Μέτρα 12,5 δισ. για την
Μπορεί συμφωνί
σε τεχνικό ε
παραμονή Τσίπρα στην εξουσία
ρης αξιολόγη
δεκτή θετικά από το σύνολο σχεδόν
ξιωματούχών
ου εμπλέκοντ
Σε βάθος 5ετίας
στο ελληνικό zrfτημα ωστόσο από την
Σελ.3
πλευρά
του Βερολίνου εικόνα δεν ε
οι αυξήσεις στους
ρρυθμ
μφωνα μ
λογαριασμούς ρεύματος
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
υ επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελλάδας
μαντικό ενδιάμεσο βήμα", δήλωσε ε
Σελ 5
ΓΑΛΛΙΑ
ΧρειάΖεται, ωστόσο, περισσότερη
σαφήνεια για θέματα όπως το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας, ανέφεΗ εν εξελίξει δεύτερη αξιολόγηση
ου προγράμματος βοήθειας για
Ελλάδα δεν έχ
λοκληρωθεf
δήλωσε ο εκπρόσωπος. "Η δουλειά
Αναγκαίος συμβιβασμός
ξιολό
γηση του προγράμματος να μπορεί να
ολοκληρωθεί στο Ε
στε είναι γνωστές οι θέσεις
Βερολίνου για το Ζήτημα
ρέους
για QE και χρέος
Επόμενος πρόεδρος ο
όπως και κόντρα με το Διεθνές Ν
μισματικό Ταμείο που ανεβάζει και
Μακράν σύμφωνα με
ν λογαριασμό, όπως
ατα από την
τις δημοσκοπήσεις
γυρίσμ
ελληνική πλευρά.
Σελ 6
Ο λογικός