Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστερος. Σαββατο 29 Απριλiου 2017 Αρ.φ,1345
Η συζήτηση γι
ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΟΧΥΡΏΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
την αναδιάρθρωση του
αρχίσει μετά το '18
Μελά.
εργατΙΚών αγώνων
Ενας νέος κύκλος
ανοίγει στη Γαλλία
Συνέντευξη
διευθυντή του
Μπ. Κοβάνη
quνα καλά νία στο meδίο της ανάxτησης
σχέοιων δεν προσφέρεται, β4uια,
η πρακτική της ouλλοwxής διαπραγμάτευσης αποΗ αδικαιολόγητη πώληση
αγώνων,
διεκδικη8ti στην πράξη.
2018 της αρ- τρηση
μόνο στις
της Εθνικής Ασφαλιστικής
xης της
Γιάννη Πετσαλάκη
δικων συμβάσεων.
μαζί με την αnumρουση της επανuφορός της
maργiuς, μπορεί
ίδιο στόχο μπορεί να
υλοποίηση της εξαγΣLuβουλiouΣuλλογοg Υπαλλήλων
μηνυματα
Εφτά σχεδόν χρόνα, αλλά γtα
τριμερή βάση με εκ
αποτελεσματα για τους εργαζόμενους χρειάζεται
γοδοτών
υπουργείο Εργασίας μnοροi
δεν λειτουργήσει.
μία αmbμα επιτροπή.
αγώνων τους
μική δυνατότητα wu μετuτpαntί καθημερινή
συνδιασμώτης
ήσει την εμπειρία
Να ξαναπιάσουμε το νήμα
άστασης με τα δtαouνδtδηsένα πλrpoφοριακά συστήματα
Των εργατικών και ΚοινωνιΣε αυτή την κατεidaνση λειτοuργd
εEελnteί παράλληλα με την ανάκτηση
με ελεγκτές της Εmbeώρησης Εργασ ας,
Κων αγώνων
της umoτimσης της εργασίας
aελασnκών» της οικονομικής Αυτονομίας,
από την
Παναγιώτης Κυριαttούλιας,
μορφών της, ηomoία σημάνει
της τικής
γtνικές γραμματέας της Ομοσπον
Πέρα από
τον κοινοτισμό
Παλιές
πρακτικές
για τη
Νέα Αθήνα»
Ντίνος Βαίου.
Θεανώ Φωτίου:
Ξανά τραμπούκοι στηΝ. Φιλαδέλpεια
τις εφημερίδας της
20ης Anpiλη πληροφαΜε τη νεα συμφωνία
ρηθήκαμε τη
ιντργtιών για το σχέδιο
Κερδίσαμε χωρο και χρονο
βepνητικής
6 Μαρτί
κότερα τις σχεδιαζομιΣελίδες 67
νας maptμβάoτις στη μητportoλιτική περιοχη. Τόσο η αρχική
οίνωση
Νίκος Μούδουρος:
ματικά πέντε σημεία της
Η Τουρκια Των Τριών
Ερωτηματικά
άorις για
διαφαινόμενο) περιεχόμεδιχοτομικών
νο, αλλά και για τις
δεδομενα της Αθη
Σελίδες 12, 13
Αυτή τη φορα σε εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με θέμα τους
αγώνες toιpς δημώοιους χώρους
παδοί της ΑΕΚ moλuίpκησαν
συμφέρο
Αναζητώντας
τικό κέντρο
διαδοχικές μελέτες
αγώνες
Ενώ αρχικά
σχεδιασμούς, είναι θcoμο.
Οραμα και προσημο
συντεταγμένη αποριλαμβά
xώρηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.
πρώuινο φως για τη δημιουργία
γηπέδου στη
Ρεπορτάζ
Φιλαδελφεια δεν σήμανε και
Σελ. 16,17
παρεμβάσεις στην Αθη
σμών μkpouς φερόμενων ως φιλάDλον της ΑΕΚ.
που σχεδιάζει η κυaέρνηση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΙΤΗΣΕΛΙΔΑ 2