Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Σχέδια ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Μεσόγειο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩ ΘΕΙΤΕl
το portal
του ΚΚΕ
AP18. ΦΥΛΛΟΥ 12712
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΑΙΓΑΙΟ
Ραγδαίες εξελίξεις και εισβολή Επικίνδυνη πρόκληση της Τουρκίας σε συνθήκες όξυνσης
των ενδοiμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή
στο Κοινοβούλιο
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ
ΣΕΛ. 17
ΣΕΑ, 6
ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Σχέδια ενίσχυσης της στρατιωτικής
παρουσίας στη Μεσόγειο
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Εστία σοβαρών κινδύνων το λαό εμπλοκή Ελλάδας ανταγωνισμούς
για η της στους Νέα σελίδα... που οξύνονται στην ευρύτερη περιοχη
ίδιο έργο
Η επέκταση της στρατιωτικής δράσης των κρα
«Επαύξηση» των στρατιωτικών δυνατοτήτων της
σελίδα που "αλλα
ζει" μιλάνε τα κυβερνη
τών της ΕΕ στη Μεσόγειο, με έμφαση στη Λιβύη και ΕΕ και του ΝΑΤΟ απέναντι σε προσφυγικό και «τρ
τικά στελέχη όλο και mo
με στόχο την «ενίσχυση» της Κοινής Πολιτικής Α
ζήτησε ο Π. Καμμένος
μοκρατία»
συχνά, όσο έρχεται κα
ΠΙΟ Κοντά to Κλεiσιμο
σφάλειας και Αμυνας, οι αντιθέσεις με άλλα μ
Επαληθεύοντας τα πολλά επίπεδα των ενδομπε
αλιστικά κέντρα και οι τριβές με το ΝΑΤΟ. καθώς ριαλιστικών αντιθέσεων, ο Στόλτενμπεργκ ζήτη
μφωνα με την
βέβαια μεταξύ αντιθέσεις, απασχόλησαν
ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας «να είναι συ
uβερνητική και οι τους σε η επιχειρημα
τολογία μπορεi να στεί
τη Σύνοδο των υπουργών Αμυνας της ΕΕ, που έγ
μπληρωματική με αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ» και ο
λει στους επιχειρηματ
νε στη Μάλτα, παρουσία του γγ του ΝΑΤΟ. Γ Στόλ- δομές διοίκησης του Ευρωστρατού να μην ανταγωκούς ομίλους τα ακατάλ"
ληλα μηνυματα
που δεν
ζονται τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ.
τενμπεργκ.
ειναι αλλα απ' το οτι
ΣΕΛ, 5'
καπιταλιστικές αναδιάρώσεις και το τσάκισμα
ΚΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ς τάξης προ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
νε για πολλά ακόμα χρό
Να γίνει εφαλτήριο απεργία
Ε Επιθεση
νια, μαζί μια
για την πανεργατική διαρκείας
χρήμα, που είναι εδώ και
στις 17 Μάη
ους περιμένουν
στους λαούς,
Εργατικά Κέντρα, Σωματεία και
από τη διαρκή
συμμετοχή στο
αναγκη
AME κλιμακώνουν τη δράση τους για
της ΕΚΤ
του κεφαλαίου
την cmπuxiα των Πρωτομαγιάτcωνσu
Από την αποψη αυτή, η
όλη τη χώρα
για κέρδη
νέα σελίδα", για την οποια μιλάει η κυβέρνηΜετά την κήρυξη χτες moνεργme
Σε μαζική συγκέντρωση
ση, δεν αποτελεί τiποτα
παραπάνω από την επόΜάη, το ΠΑΜΕ καλεί τα σuματεiα να
μενη σελίδα στο έργο "ακάνουν δική τους undθεση την οργά
νάκαμψη της καπιταλιστι
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ο
νωση της και να είναι σε ετο
μότητα
ίας με τσαΣΕΛ. 3
για άμεση απεργιακή απάντηση αν η
λοι του έργου αυτού
βέρνηση φέρε
ρίτερα προς ψή
και ίδιοι, ανεφιση το μέτρο,
Ο Ριζοσπάστης
ρτητα από τη φάση
ΣΕΑ. 7
Λόγω της Γooτομmwάς,
οικονομία: Ολα ός nρέnε
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Κ
ταλλευση της εργατικής
Δεκάδες
«Κλειδώνουν»
Εκδήλωση την Κυριακή
τάξης να
αγριεύει", ως
προθηόθεση για να ξαναεκδηλώσεις
την αντιλαϊκή
για μετανάστες
παρουν την ανηφορα τα
ΠΑΜΕ και τον
κέρδη των επιχειρηματιξιολόγηση»
τις επόμενες μέρες
πρόσφυγες εργάτες
της Πρωτομαγιάς στον
κών ομίλων.
κόσμο,
IEA 19
IEA 4
Συνέχεια στη σελίδα 3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα