Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο "κούρεμα" δόσεων με τον νόμο Κατσέλη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤον τελικό του Κυπέλλου
39, 40
με μεγάλη ανατροπή
€ΟΝΟΣ
1c ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑπΡΙΑιοY207. www.ethnos.gr
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ
Νέο «Κούρεμα» δόσεων
με τον νόμο Κατσέλη
Πρωτοποριακές
δικαστικές αποφάσεis:
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να βελτιώσουν
us aρxikέs ρυθμίσεις
των χρεώνkαιvansτύxουν ακόμη μεγαλύτερεs ελοφρύν.
Επιπλέον ελάφρυνση σε όσουs έχουν
ερχρεωμένα νοικοκυριά.
υπαχθεί στον νόμο, εφόσον n οικονομική
Με σημανmes αποφάσεις τους περιφερειακα Ειρηνοδι
Kriα ανάβουν αnpaαινο φωςs για αναδρομικό aΚούρrμα»
Tous κατάσταση έχε επιδεινωθεί και με
οφειλών, εάν οικονο
κn Κατάσταση tou δανειολnmn
αναδρομική
σχύ μείωση των δόσεων
έχε nερarttρω εmbενωeci
ΤΟ ΔΝΤΕΠΙΜΕΝ
ΑΛΛΑ ΗΣΥΜ01ΝΙΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ$
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ'
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑ
ΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΚΏΝ
ΑΔΕΙΏΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ
21-28
Αγοραπωλr
επαγγελμα
ΦΤΩΧΟΙ,
ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ» 2-3
ΑΛΛΑ ΜΕ
Στα πρόθυρα εμφυλίου τα Σκόπια ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΜΑΤΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΙΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
14.15