Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 28.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5760
Και αυτή απεφάνθη υπέρ των εργαζομένων
Η άνοδος των πολύ καλά ενημερωμένων υποψηφίων»
Πριν την «υποβολή βιογραφικού», οι υποψήφιοι
Πρεμιέρα
γνωρίζουν περισσότερα για τους μελλοντικούς
για τα Γραφεία
εργοδότες τους σε σχέση με το παρελθόν, τονίζε
Υποστήριξης
έρευνα της Manpower. Η στρατηγική των εταιρ
Δανειοληπτών σε
ιών για προσέλευση ανθρώπων υψηλών επιδό
Αθήνα Πειραιά
έων Γραφείων
Ενημέρωσης
Δανειολupττών ΤΕΥΔ), τα οποία
Η παγκόσμια έρευνα της ManpowerGroup η οποία
θα στεγαστούν
σε χώρους του
διεξήχθη σε 14.000 υπ
opήφιους καταδεικνύει ότι
Οργανισμού AsτασχόλησηςEquΠοια μπλοχάχια
υπάρχει αλλαγή στις ισορροπίες μεταφέροντας τη
ΟΑΕΔ).
Υπουργός Ονοwομίας
δύναμη από τον εργοδότη στον υποψήφιο- σήμερα ο
ξης, Δημητρης
υποψήφιοι έχουν περισσότερες πληροφορίες από ποτέ
ημητoίου, η Διοιxήτoα του
για την εταιρεία χαι τη θέση εργασίας, ουσιαστικά
ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη
επιδότηση εισφορών
Ειδιaός Γραμματέας Διαχείρισης
από τα πρώτα στάδια της διαδιxασίας εύρεσης
ιού Χρέους, Φώτης Κουρ
εργασίας
μούσης θα erκcuνιάσουν στις
Γραφείο της Αθήνας
τέως Οργανισμού
το είο του Πειραιά (Κέντρο
Προώθησης
Η ΕΚΤ επανεξετάει
4-Πα κού τερη ενημέρωση
εξυπηρέτιση
την ποσοτική χαλάρωση
ηττών, ο ΟΑΕΔ η Ειδική
Διαρίgισης Ιδιωτι
λόγω Γαλλίας
ωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ θα μεg
Πρόγραμμα επιδότησης
unngEι για τη φιλοξενία ΤΕ
ποια αμείβ
νέους
ηλιο (οι μισθωτούς
εντός υποδομών
νgωταrκή Κεντρική Τφάτ
για αλλαγή πλεύσης από το
Δελτίο Παροχής ΥmpΕmov
επεξεργά
ούνιο, σύμφωνα με πληροφο
γρήγομπορε
γείο Εργασίας,
βαρών γ
με στόχο ελάφουνση
από τους εργοδότες τους ως
ους δηλών
όσους
Μανία με
ήrηση άπλετης ρευστότ- Οwoνομολόγοι που συμμετείχαν
μισθωτοι στην Ειδική πλατφόρμα
τητας στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα
Κεντρική Υmpεσία θα ενημ
μηνύματα
Bloomberg ανέφeο
ρώνουν τους πολίτες για θέματα
ότι, τον Ιούνιο η ΕΚΤ μπορεί
Στην πράξη
έegονται από τη γαλλική πολ
πουργείο αναζητεί κίνητρα προς τους
με τή
αλλάξει τη γλώσσα
σκηνή
την ποίηση
του ιδιωτικού χgέους και θα τους
ργοδότες
απασχολούν εργαζόμενους
Εμανουέλ Μmoόν είναι
σιμοποιεί στις
σημες
αμείβουν με δελτίο πupomς υπηρεσιών, διαπιστώνοντας
νιώσεις
αλλάξει τις
στην πράξη τη
της διάταξης
νόμου Κατο
ΕΚΤ δ
αλλά- προσδοκίες
γοφών. Στις
ξει τη στάση της στη σημερινή
προηγούμενες προβλέψ
μολόγοι δεν περίμ
Εργατικής Κατοικίας,
βουλίου, αλλά
ητνιού της
πριν από
ΟΑΕΔ αποτελεί διάμπορεί