Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
576

ε

υκαιρίες για

16
ργασία
σελιδεσ
ενθετο

1.891 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Διαγωνισμοί για 327 προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ, ΕΟΦ και ΕΥΑΘ

1.534 εποχικοί σε δήμους και επιχειρήσεις όλης της χώρας

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα • Αρ. Φύλλου 576

ΑυΤΗ ΕινΑι Η συΜφωνιΑ

ΠΑρ’ΤΑ
ολΑ!

αποκαλυψη

για χρέος,
αξιολόγηση
Μίνι μνημόνιο με Λαγκάρντ
για να φύγει το ΔΝΤ το 2018

2 Σελ.8

ΔοκιΜΑσιΑ

Τιμή: 2,50€

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 • www.paraskhnio.gr

«BAZEI XEρι» σΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ Η κυβΕρνΗσΗ

κρυμμένος
θησαυρός
6 δισ. ευρώ
40.000 κούτες στα υπόγεια του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με εκατομμύρια ευρώ,
χρυσό, ομόλογα και σπάνια αντικείμενα 2 Σελ.14

ΑΠοθρΑσυνθΗκΕ ο ΕρνΤοΓΑν - «ΜΕΓAλΗ ΤσΑΜουριA» ονΕιρΕYΕΤΑι ο ρAΜΑ

σε... Survivor
oι βουλευτές
συριΖΑ - ΑνΕλ
Ψηφίζουν μείωση συντάξεων,
αποκρατικοποιήσεις και νέους
φόρους, με έπαθλο... την εξουσία
2 Σελ.4-5

σΤΕΓΑσΤικΑ, κΑΤΑνΑλωΤικΑ,
ΕΠιΧΕιρΗΜΑΤικΑ

οι ρυθμίσεις
-εξπρές για τα
«κόκκινα» δάνεια

2 Σελ.11

K. ΜΗΤσοΤΑκΗσ

ΤΑφOΠλΑκΑ
ΓιΑ κυβEρνΗσΗ
Το4ο ΜνΗΜOνιο
H Νέα Δημοκρατία
δεν θα γίνει συνένοχή τους
- Δεν θα ψηφίσουμε

2 Σελ.6-7

A. κΑΤσΑνιωΤΗσ σΤο «Π»

Επικίνδυνες προκλήσεις
Τούρκων και Αλβανών

2 Σελ.2, 56, 62

Κυρ. Βελόπουλος: Mπορούμε να τους διαλύσουμε χωρίς πόλεμο
2 Σελ.11

Το θρυλικο
«ΑβΕρωφ»
ξΑνΑ
σΤο ΑιΓΑιο
Με χρήματα του Αλ. Γουλανδρή
2 Σελ.57

1993

Όταν
η «Μπιμπί»
συνάντησε
τον «Μανού»

«ΔΕν
ΜΠορω νΑ
ΑρνΗθω Το
ΕνσΤικΤο
Μου»
2 Σελ.12-13

2017

2 Σελ.54-55



Τελευταία νέα από την εφημερίδα