Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26789 ΕΤΟΣ 8
Ηπια ανάκαμψη
Αύξηση επενδύσεων υποδομές
της οικονομίας σε Και περιορισμο
καλύτερη τουριστική σεzόν
της ανεργίας το
και 2017 προβλέπει
για το 2017 αναμένει n
Θα υπάρξει ανάκαμψη της ελληνι
μίας το 2017, η
ρη ομως
λή εποχή
ον ΙΟΒΕ
επενδ
Ελλάδα διατ
ΟΒΕ ο ρυθμ
ξης της ελλη
2017 θα
λίγο χαμηλό
ΑΠ ΜΠΕ, ο δρ
Νόμπερτ Κλόπεν.
ση τη
μπουργκ Norb
ρης έ
Kloppenburg
μέλος
Ειδικότερ
μίλου της
τροπής τ
ρησης της ανεργ
στο τε
ής τράπεζας της Γερ
ρφώθη
η πρόβλεψη
Γιούνκερ
Παράμετρος ρία της ελληνικής
οικονομίας εί
γραμμή στην Ελλάδα. Εχουμ
ρουσία
χειρήσεων
συμμετο
εγχώριο πολιτικό
δομές στην Ελλάδα,
σε σχετικά ερωτήμ
ρίοδος μοιάζ
ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τη
γίγνεσθαι στη
ξης Τ
στη Θ
στη χώρ
ή για τη
βαθμός έκθεση
συνολικό ύψος τη
Ερωτηθ
ογραφή νέ
ληψη αποφάσεων»
ής γρ
e) της KfW στη χώρα προ
ουσίας της KfW στην Ελλάδα
ο ίδιο
δολάρ
την Παρευξ
ά κρίση
ός δεν έχ
ροσδιόρ
ια Τράπεζα, ο δρ Κλύτενμ
ργχ επιση
ρώ, εξηγ
πήρχε μεγάλη
δύσχολ
ομική ση στην Ελλάδ
ογιστ
δικά έργα, ενώ σήμερα
υποδομέ
τα μετρ
ριβώς χωρ
ατρέξ
υξηθείη δραστηριότητα στον κλάδο
αν. «Περιμένουμε καλύτερη τουριστική
χεια, γ
με συνέντευξή του
υς επισημ
Δεν έχουμε μ
σεζόν το 2017, ενώ χαι ο αριθμός των γερ
2day.gr
δημοσιογράφο Αγγελική
μιλτιάδο
Β. Ντομπρόβσκις: «Βάση για την αξιολόγnση n
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζαν Κλ
υπέρβαση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων»
Ταυτόχρονα, δηλών
γάλες μ
ΕΛΣΤΑΤ. Οριακή αύξηση στο
Δράσεις για την
Η Ελλάδα έχει πεopεί τους στόχους
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
Χαι ς υπάρχει η
το ο τρίμηνο πέρυσι
βάση για την ολοκλήρωση τη
αξιολόγηπυλώνα» προτείνει
ρογραμμ
Αύξηση 0,1% σημ
πρόεδρος της Ευρ
ής Επιτροπής,
το διαθέσιμ
μη κερδ
ΕΕ στα μέλη της
σχοmaών
Βάλντις Ντομπροβσχις
ριά το δ' τρίμη
διαμορφ
ξυπηρ
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
28,94 δ
28,926
τιστοιχο τρίμηνο
Βρυξέλλ
ραχωρη
ρώ από 31,2 δ
η τελική
Ανοδικά
ά 0,9% (σε 31,5 δισ.
θέτηση 20 β
Ντομπρόβ
τη η εξέλ
ή δαπάνη
οσοστό
νσης που ορί
η ακαθάριστη αποτ
για τη
ό την Ευρ
ξη έχ
8,9% το δ' τρίμη
διαθέσιμ
δημα ή
ση πρ
λής λ
ριξη «της
στική Υπηρεσία, συ
8% το δ' τρίμη
«δίκαιης διάστασης τ
γορών εργ
της ΕΛΣΤΑΤ γ
εφ0%τη Επιτευξη συμφωνίας αναμέ
ύς λογαρ
Από τα στοιχ
υς τριμη
η χρη
ας χαι των συστημ
ης πρ
στην Ελλάδ
για τη
μούς των θεσμικώ
ροχύπ του
σης τα εξή
η Ευρ
ή Επιτροπή
ς», πρ
νης δόση
ση τη
αθάριστ
επενδύσεις
φαλαίου του τομέα
ν μη χρηματοο
ράτη μέλη τη
νείων προς την Ελλάδ
νδεχομένως ε
ρώ. Παράλληλα,
μειώθη
ρα, η Επιτροπή δρομολογεί
ντος του Μαίου
σε, μ
Ερωτηθ
ξήτημ
ρος την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήτα
συγHEχριμένων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα