Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΕΑΡΤΗ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΙΙΙ ΕΡΙΑΣ
olympiob
43ο Αρ.Φύλλου 10073
Τμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2017
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΗΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου
«Το μέλλον ανήκε
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
στους σοφους»
Οι πλειστηριασμοί
ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ Η...
κατοικιών αρχίζουν
Του Πάννη Κορομήλη
Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, ημών
σχεδόν όλων
Νεοελλήνων (εξαιρούντα
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
τέχοντες), είναι για απά
πολλά έχοντες
της επισπευδόμενης απαίτησης(δηλαδή
πλέον χρό
μας επιφυλάσσει
μέλλον.
ποσ6αγραφής κατάσχεσης)
ή μεγαλύ
εξ ημ
κάποιας ηλικίας σκέφ
κυρίως
εγγόνια τους. Οι νεότερ
υς εαυτούς
ς οι νέοι τέλος
ΣΕΛ. 3
διέξοδο. Κι εί
βρίσκονται
ριολεκτικά
επιστήμονες μελλοντολόγοι
ΕΝΔΙΑΜΕΣEΣΕΚΠΤΏΣΕΙΣ .ΚΥΡΙΑΚΕΣ
μέλλον ανήκε στους σοφούς, Μαλλα
«Μοιράζεται ο τζίρος»
μέλλον θ
ς καλύτερες
ει ο πρόεδρος του
θέσεις από άποψη κοινωνική οκονομική κ.λ.π
σοφοί δηλ. εκεί
άνθρω
θα έχουν
Εμπορικού Συλλόγου
τη δύναμη ή τη
νότητα της γνώσης, της
κατανόησης της ανάλυσης, της ρθής κρίσης
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΣΕΛ. 8
ενδιάμεσες εαρινές
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
μοσπονδία Εμπορίου
Εκδήλωση για τα
χαρακτηριστικά της
κές ομοσπονδίες
γερμανικής αγοράς
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟmΙΚΕΣ
νδ άμεσες εκπτώτικές
περίοδοι ορίζονται καταρχήν
Νοεμβρί
οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν
ημέρες ετησίως
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
τές περιλαμβάνονται 2Καρακές προαρετικής
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
υλλόγου Κατερί
Κώστας Paας το άνοNΣΕΛ. 3
ΙΔΕΧΝΟΥΝ ΤΑΣΤΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ ΤΑΤ
ιδιαίτερο, αφού
έξι μέρες
Η υπερφορολόγηση
Υπάρχε ανταγωνισμός
ετονικές πόλες
εμείς όμως το ωράριο
μέχρι τις 3
εξανέμισε τις αποταμιεύσεις
τές φορές
αποτύπωμά της
στις ακαθάρισ
παγίου κεφαλαίου
αξία) ήταν 13,1%
Νέας Δημοκρατίας Παρίας
ημένη εκδrμώση πραγματοποήθηκε
ατοοικονομικούς λογαριασμού
μεταξύ, οι ακαθάριστες
παγίου κεφαλαiou
πιμελητήρι
Τετάρτη προκύπτει
ακαθάριστη αποταμίευση
όδημα) ήταν -8,9%
σημεία της
μικτά σήματα
ρηματίες και απρόσωποι φορέων.
Μουν τα εξής:
ΣΕΛ. 3
ληρωτής Τομεάρχ
ίας αναγκάσ
βάλουν χέρι ξανά
Νέας ΔημοΗ Μαρία Τσακίρη
φορολογική καταγiδα
ξηση 02%)
εξαγωγές αγαθών
έχε ως
κρατος, βουλευτής Νομού
αυξήθηκ
στην Κατερίνη
φορολογική καταγίδα
(αύξη
Ετσι, καταγράφθηκε έλλειμμα
Κώστας Καραγκούνης
χρόνια, παρά
χυρισμούς τεροώισοζύγιο αγαθών
ντρικόςoμύητής
πρωθυπουργού
στη σutντauξη του σΤΟΥΑΝΤ1
εχε καταγραφεί
τραπεζίτες υπολογίζουν τριμηνο
Νέας Δημοκρατίας
τραπεζικό -Παρά τη μεώσ
ικής λόγω
καθαρών εισοδη
βέρνησης,επΧερίσ
φαλαιακών) μεταβιβάσεων
Ο κύκλος
ρώ λαμβάνονται
αλλοδαπή, η συνολική
των καθυστερήσεων αξoλάγηση που γέwησον
καθαρή χορή
δανείων 03
αβεβαιότητα.
νθuμίζε
Κυβέρνησης ποpouσboε ΚοθαΚατερίνης Κεραμίδiou
ρή χορή
ετήσια βάση (και 1,2%
γ τριμή
ας Δημοκρατίας
ός σας
προσκαλούν στην βΑλou της
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
αρίας
Μαρίας Τσακίρη,
Συμμετέχει στο 9ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής
Την εdδfλωση
δημοσιογράφος
Κουρινιώτης ίωάννης
βιβλίο θα μύήρ
λη δικηγόρος ο Χρήστος
μνάσιο Κορινού
Ευχαριστήριο
Χοθεραπευτής,
ίας Τσολακίδης, ίδρυ
νέδρω Πληροφορικής Κεντρικής
τικής Ομάδας Δράσ
διεξάγ
Κολλsyou Αθλη
κού Συλλόγου Τριλάφ
Το Δ.Σ.
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ» ευχαριστεί θερμά το βουλευτή
αθητές
Πιερίας
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο για την
Κανάρη 5 πεώδρομος,
ρος το Σύλλογο.
ευγενή χορηγία
Κατερίνη, τηλ. 2351038024,
Παρασκευή
Με τιμή
ηλεκτρονική εφημερίδα
Το ΔΣ
δημιουργήθη
Σύλλογος Κρητών Ν. Πιερίας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
01 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟl
ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
θρανία». Στη
ΚΑΛΑΘΟΣΦ
ομάδα
ΗΣ ΕΦ
σχολGou κ. Πούτης
τAouν 35 μαθητές της
Ιωάννης, κ. Auπαν
ΣΕΛ. 2
ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Κρεαταγορά
«Κωνσταντίνος & Σάββας oουρκιώτης»
Χοιρινό
Μπριζόλα
Ζυγούρ
Σουβλάκ
παιδάκια
Λουκάνικα χωριάτικα
χοιρινή πανσέτα
Ελληνικά
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μεγάλη ποικιλία από ΚpαToσκευάσματα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ανδρου
Ώρα 20:30
Μ. 23510
στο Κέντρο «ΘΕΑΜΑ»
20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Δημ. Αγοράς 19 ThA. 23510 23976
Διανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα