Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26788 ΕΤΟΣ 88ον
SZ: Ευρωπαiκό
Χρηματιστήριο: Υψηλό 18μήνου
Νομισματικό
Ταμείο σύμφωνα
με την ιδέα του
Από τις μ
χές της υψη
Σόιμπλε
μεγαλ
χές τη
Κατασκευαστικό λάθος
Προσδοκίες
Eurobank (+7,87%), της Ε
πάσχει νομισματική ένωση
θνική
+6,08%)
δn από
ν ίδρυσ
για ολοκλήρωση
τη μεγαλ
Αντιθ
«Ασφάλ
ρήτρας πτώ%
ση σημείο
της αξιολόγησης
τίτλος
ρθρου
οχές της Τιτά
1,25%
Πετρελ
με την ιδέα του Βόλφγκανγκ Σ
0,95%
της ΜΕ
μπλε για τη δημιουργία ενός Ευρ
ΚΑ (-0,43%
Από τον
μέρους δ
Νομισμ
χούΤαμείου, το
ο θα μπ
ροφυλάξει χαλ
τη μεγαλ
ρη άνοδο
σε περίπτωση
φέρει η D
che W
ραπεξ
+5,19%
Η ευρωζώνη πρεπε
α αποκτήσει έ
Χρηματο
Τουλάχ
Νομισμ
ό Ταμ
Υπηρεσι
+2,23%
697,32 μ
ργός Ο
Αντιθ
μεγαλύτερ
ημαντικά κέρδη, για δεύτερη δ
2,05%
λε. Ο
ή συνεδρίαση, τέγραψε το Χρη
συναλλαγ
ήλθε στα
0,46%) χαι Τροφ
στηριχτές της θέσης αυτή
τήριο Αθη
ηνών, αποτυπ
79,75
ροέρχονται από το γερμα
για την
μετοχ
Τον μ
γαλύτερο
η του
γύρου τ
Ο δείκτης υψηλή
χές της Εθνικής (4
Ενωση Ελληνικών
ής κυβέρ
σε κέρδη
της Πειρ
δείχτης της μ
ΤραπεΖών
Δείκτης Τ
σχύθη
Σταθεροποίηση
Γερμανική τεχνογνωσία για την
καταθέσεων εν
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
αναμονή της
αξιολόγησης
καταπολέμηση της φοροδιαφυγή
ενδιαφέρον για την χατ
ολέμηση της φο
από τη
ρχή να ψάξ
να βρ
Η διαφ
ροδιαφυγής. A
εψης της υφ
επιτυχής ολοκλήρω
χος τη
ύ Οικονομικών, Κατερίνας ΙΙ
ση της δεύτερης αξιολόγησης έχει δη
στο κρατίδιο του Βραvδεμβούρ
άτσιο
λογισμικά προγράμματα ή
θερότητας στις
διαδικασ
λουθούν
φορά τη δη
φορολογική
ργία μ
συμβάλει στη σταθε
την D
στη δημ
λόγο, η νφυ
ό τις
ργό Δ
Κ. Παπανάτσιου
έφθηχε την Α
ταγράφη
αγγελιχώ
οχών, αλλά
ζητήθη
τη φορολογική
Σχολή
Βρανδ
ρώτο δίμη
2017. παράλλη
δικούς σε θέματα φοροδιαφιγής, η
φευχθεί η φοροδ
βούργ
μέτρα γ
αλύπτοντ
λήρως οι δ
τησε την Δευτέρ
ές μηχ
απ' όλη τη Γερμανία. Ενώ στην Ελλάδα η
φυγή με
χει η
ρατιδ
ές. Τ
ρόβλημ
δευση
ών υπαλλήλ
ν εφορ
ραπάνω
σημάνθηx
ργο ο
την Ελλάδα, αλλά
τη Γερμ
την υφ
στη Γερμ
διάρκεια ευρ
εuης του
λα Τροχόβσ
Η Αριστ
ξηγεί η
Τροχόβσχt,
ρατηρ
βέρνησης, Γ
δείξεις, αλλά
έσοδα που
ροσλαμβά
αι μεν
η Δραγ
φές μεταξ
ολύ μικρ
χαν ξεχινή
με γερ
Ενα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα
ή πρωτοβουλ
έσως μετά τη
δο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Το
ημερώσ
χρυσού βρίσκεται στη Χαλκιδική
Τροχόβ
ριοθέτη
έχουν αν
για το
α συστημ
Ευκλείδη Τ
Στα 2,4 τρισ. ευρώ αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου
στην Αθή
ροδιαγραφ
Εκμεταλλευόμαστε μόλις το 0,15%
θέματα στ
θα συνεργαστ
2020. Κάθ
σκεψη της ελλη
αμειαχή μηχανή θα εξοπλιστεί με αυτό
α από τα μεγαλύτερα,
ό χώρο, χοιτάσμ
χρυσού
άλλων ορ
ον ευρωπ
Βραvδεμβούργ
θα εμποδί
ρα τη
λων βρ
στη ΒΑΧαλ2ιδική
λογίξ
γγελμ
της τη
αργύρου, σχεδόν 1,5
μολύβδου
2.000 το
ς, δηλώ
η χ. Τρ
160 τό
ομμύριο τό
στη D
Αυτό ενδιαφ
ψευδαργύρου
Συμφωνήσαμ
μείς ψάχνουμε να βρούμε έ
τομμύριο τ
συνεργαστούμε
μιλώντας
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ρόεδρ
Γεωλογ
στημα. Πρέ
άρουμε τα θ
θηγητής Μιχάλης Βαβελίδη
ριθώριο ημερίδ
λευράςέχ
δηλωθ
έντονο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Συμβουλές για χαμηλό κόστος στην ενέργεια
  Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων με βάση όπως αναφέρει τις αναφορές των καταναλωτών που υποβάλλονται στην Αρχή τηλεφωνικά ή μέσω της πλατφόρμας υποβολής παραπόνων MYRAE. Μεταξύ άλλων, η Αρχή επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι πελάτες ενός προμηθευτή που προσφέρει χαμηλά τιμολόγια μόνο για νέους πελάτες, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να ενταχθούν στο φθηνότερο τιμολόγιο χωρίς χρέωση. Η Α
 • Επένδυση 60 εκατ. δολάρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης στις Σκουριές
  Συμφωνία για την επένδυση 60 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το έργο των Σκουριών ανακοίνωσαν σήμερα η Ελληνικός Χρυσός, και η μητρική της, Eldorado Gold Corporation. Το μεταλλείο των Σκουριών περιλαμβάνει κοίτασμα χρυσού-χαλκού, που θα εξορυχθεί με συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης. Με βάση τη μελέτη σκοπιμότητας, η διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού. Η ανάπτυξη των Σκουριών αναμένεται να δημ
 • Πάνω από 34.000 νέες επιχειρήσεις στο α’ τρίμηνο
  Αύξηση 25,3% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το α’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 34.213, έναντι 27.301 το α’ τρίμηνο του 2022 και αύξηση 12,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 που είχαν ανέλθει σε 30.316. Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2020, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (53,4%) κα
 • Ομιλία με βοήθεια ChatGPT από τη πρωθυπουργό της Δανίας
  Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν εκφώνησε την Τετάρτη ομιλία στο κοινοβούλιο, το πρώτο μέρος της οποίας είχε συνταχθεί ολόκληρο από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, θέλοντας να υπογραμμίσει την επαναστατική, αλλά και επικίνδυνη πλευρά αυτής της τεχνολογίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής της δανικής κυβέρνησης, η οποία εκφώνησε ομιλία πολιτικού απολογισμού με την ευκαιρία της λήξης της κοινοβουλευτικής συνόδου, το εν λόγω εργαλείο, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία OpenAI, μπορεί να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις. «Αυτό που διαβάζω δεν είναι δικό μο
 • Εύθραυστη η χρηματοοικονομική σταθερότητα Σύμφωνα με την ΕΚΤ
  H χρηματοοικονομική σταθερότητα παραμένει εύθραυστη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Μαΐου, που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΚΤ, οι προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ παραμένουν εύθραυστες. Ενώ οι οικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί ελαφρώς, επισημαίνεται ότι οι αβέβαιες προοπτικές ανάπτυξης σε συνδυασμό με την διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, αλλά και τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των επιχ