Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Τριάντα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το Πάσχα
Παντα Πρωτο
PAOlO
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 34ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620 80025-FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ8350
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
34 χρόνια
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Απαγόρευση αλιείας λόγω αναπαραγωγής Των ψαριών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου
Πλεόνασμα οφειλών προς το Δημόσιο
Πνίγονται στα...χρέη
Ευχαριστήρια
του Αγροτικού
Συνεταιρισμού
Γρεβενών
VOIKOKUρια Και επιχειρήσεις
Οι φορολογούμενοι έχουν
σηκώσει τα χέρια ψηλά
δημιουργώντας νέες
Με το απολυτήριο
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λυκείου
ύψους 2,619 δισ. ευρώ
η εισαγωγή
στο Πανεπιστήμιο
Τα Interactive
Learning
Γρεβενών
προσφέρουν
θέση εργασίας
Ζητείται
πτυχιούχος
ΑΕΙ/ΤΕ
με άριστη
γνώση πληροφορι
κής και αγγλικών για
Η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε δύο
τη στελέχωση της
μήνες νοικοκυριά και επιχειρήσεις δημιουργδιοίκησης Βιογραφ
ησαν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς
πληροφορίες
το Δημόσιο ύψους 2,619 δισ. ευρώ, εκ των
στα Interactive Learnμην νοιάζεστε
1ος όροφος
οποίων τα 1,649 δισ. ευρώ αφορούν μόνο
θα πετάξουμε" εμείς
πάνω από τα Κτελ.
απλήρωτους φόρους.
Τηλ.2462087300 και
στη δική σας "φωλίτσα"!
LOCO DELIVERY
[email protected]