Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 26.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5758
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε τη στενή συνεργασία των παραγωγικών φορέων
Χαρίτσης: Πάνω από 2 δισ. για τη στήριξη της βιομηχανίας
Απόφαση Φάμελλου που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ορίζει τις διαδικασίες
Με ΥΑ που υπέγραφε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωχράτής
Φάμελλος και δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημε
Προκήρυξε
ρίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2017) χαθo- 100 θέσεις
ρί εται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδι
υποτροφιών για
κασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην
ατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών
διδαχτοριχή
ερευνα
Με την απόφαση αυτή δίνεται αφενός η δυνατότητ
στους πολίτες να αιτηθούν ατελώς στις Δασιχές ΥπηoΗμερίδα του insuranceforum
Το 'Ιδρυμα Κρατιabν Υπο
εoίες τη διόρθωση των πρόδηλων oφαλιάτων, χωρίς
ροφιών προκήρυξε
συνολιγια ασφαλιστιχους
να είναι πάντοτε απαραίτητη η υποβολή αντίρgnσης
100 θέσεις υποτροφιών
χαι αφετέρου η δυνατότητα στις ίδιες τις Δασικές για
το wαδημαizό έτος
διαμεσολαβητές
Ympεσίες να διορθώσουν οίHoθεν ταoφάλματα αυτά, 2015-2016, με σeοπό την
ορίς να ταλαπωρείται ο πολίτης
ηση μεταδιδακτορ
κής έρευνας στην Ελλάδα,
χρονικής
διάρκειας
ις 124) μήνες, αναφέρεται
Κομισιόν: Ελλάδα
Σημειώνεται ότ, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιξεπέρασε το 2016
ορικής ερ
μπορεί να ειναι προγενεστeχαι τον στόχο του 2018
ρη της 1ης Σεπτεμβρίου
Στην ημερίδ
πί τάπητος τεθούν
2015 και μεταγενέστερη της
ς ασφαλιστικούς διαμεσολα
30ης Ιουνίου 2016.
πάγγελμά τους
προοπτική τους, στην
σμα 4,2%
ΑΕΠ για
xαθwaωμένη ετήσια συνάντηση
Η καταληκτική ημερομηνία
σήμερα, με στόχο
με βάση
λεβητών
Βόλο.
Staff Level του προγράμματος. Αυτό
εξοντωτικό φορολογικό σύστημα
υπέρογκες ασφ
μφωνα υποβολής των
αιτήσεων
μότερο
η 28η Απριλί
δυνατ, δήλux
τρόπο με
οποίο θα δραστηρ
ρτης Σχοινάς, ενημερώνον
προγράμμ
χρόνια οι ασφαλιστι
διαμεσολαβητ
Οι αιτήσεις αποστέλλονται
ογράφοtς γ
εντgινά θέματα 19ης ημερίδας
στις Βρυξέλλες. Οπως
γανών
(συστημένη επιστολή) στ
προβλέπεται
Σύλλογο Επαγγελιmbν ΑσφαλιΓραφε
ΙΚΥ- Τμήμα
Τρίτη
2018. Αυτό επιβεβαιώ
στων Ν.
Βόλο, συμφωνα με σχετική
τις τάσει
Διαγωνισμών
Λεωφόρος
μεις στην
Σημείωσε ότι σύμφωνα με
Κομισιόν αναφέρουμε εδώ
τα στοιχεία της Eurostat,
14234, N
Ιωνία)
ωρα παρουσία
πλεόνα