Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

ÆĹƸ

25.04.2017

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

Îôï÷ 20ï
°ò. ¼àììïù 4717
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα επίσημα στοιχεία, με τους καβαλιώτες
να έχουν προσαρμοστεί πολύ ικανοποιητικά στη χρήση των μπλε κάδων

„ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΥΚ ΛΩΣΗ

«Ο Μακρόν είναι
η επιτομή του
νεοφιλελευθερισμού»

Επένδυση στο περιβάλλον!

Οι Γάλλοι τιμώρησαν το σύστημα,
ψηφίζοντας όμως έναν πολιτικό που
θα μπορούσε να είναι συντηρητικός
ή και σοσιαλιστής «μεταλλαγμένος»
και εκφράζει με τις πολιτικές του
προτάσεις την Λεπέν, σύμφωνα με
τον δημοσιογράφο- αναλυτή και συγγραφέα. Σελ. 4-5

„ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ
ΣΤΗ… ΜΙΣΗ ΔΕΗ!

«Θεωρείται δεδομένο για το
Νέστο ότι θα προχωρήσουμε
σε πώληση υδροηλεκτρικών εργοστασίων», λένε
οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ της
Δράμας Σελ. 6

y 11% αύξηση της ανακύκλωσης σε σχέση με πέρυσι
y 9% αύξηση στα καθαρότερα ανακυκλώσιμα
y 2.000 τόνοι λιγότερα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ
Οι καβαλιώτες ανακυκλώνουν και δείχνουν τον δρόμο
για μια καθαρότερη πόλη
Σελ. 7

„ Ο INNER WHEEL ΣΤΟ ΠΟΥΛΙΔΕΙΟ

Η

„ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

« Έφυγε» ο «Γαρίδας» Σελ. 21

„ EΝΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ένα όμορφο απόγευμα
στους ανθρώπους της τρίτης
ηλικίας από τα μέλη του
Ομίλου Σελ. 10

ανάδειξη και η
αξιοποίηση των
σπηλαίων και των στοών κάτω από την Παλιά Πόλη χάνεται στον
«λαβύρινθο» της γραφειοκρατίας, ωστόσο
δυνητικά θα μπορούσε να αποτελέσει έναν
ακόμα πυρήνα προσέλκυσης τουριστών και
ανάδειξης μιας άλλης
πτυχής της Ιστορίας
της πόλης Σελ. 8