Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Ιδρυτή
διοκτη
Σκακιστικό από την παλιά Ράμα.
Ομιλία γι
η, τη
Τα Σολεία στο Αγιοχώρι
Εμείς με όλα τα κομπιούτερ
Εβδομαδιαία
Τουρνουά
Ζίχνης του νομού
σήμερα δεν θα μπορούσαμε
Σερρών κατά
να φτάσουμε τον τελειο ηχο
Blitz
των Αρχαίων στην Επίδαυρο»
την Τουρκοκρατία
Στον «Πρωινό Τύ
μιλά ο Δραμινός
Ανοιξη 2017
αθηγητ
στημίο
Δράμας
Πατρών Μουρτζόπουλο
σελ 3
σελ 5
ελ. 8
σελ.7
97χρονο παρέσυρε Περισσοτεροι από 4.000 επισκέπτες
Η οικονομική
το τρένο στην
στο Μεσοχώρι Παρανεστίου
περιοχή Κ. Αγρού
αφαίμαξη
στην 1η Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων των Ελλήνων
Το απόγ
90-200 ΧΙΣ
Θεσσαλο
Αλεξανδ
Παρουσία υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων
ύτερη
οχή Καλού
του αν. και Του Ε
υάγγελουx Μαρινόπουλου
ΕΓΑΛΗ
χία σημείλόγιο Αλε
Κομμουνιστές κρι97χρονο
διοργανώθη
Ο θανών μετ
πρώτη φο
Δράμας.
αριστερο προepuμεμήμα Τροχαία
LAΣΟΚ.
Δράμας.
τη Σπόρων
πραγματικοί δεχωρι
προερχόμενοι
μετά από τόσα χρόνια διοργά
από την Ν.Δ, τα
Σήμερα η πληρωμή
ην έναρξη της Πορμυρίστηκαν την άνοδο
ΣΥΡΙΖΑ όγω
ελημών του κ. Τσίπρα, προτου ΚΕΑ
έτρεξαν nλο
ροτικής Ανάπτυξ
απολαύσουν προσδοκώμενη εξουσία
φίμων Ιωάννη
μάλιστα Εξήρε
οτικής Ανάπτυξη
Σανατούδη, ιδρυτή
η μεταφορά
ελογέςόuλόγω της
υρώ, προκειμέ
ές σε όλη την
χαρακτηρ
βολίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδη
επαναφέρουμε τη δημοκρατία
περιέπεσανσε πολλές
της πρωκαλλιεργούν
παραδοσιακούς σπόρους.
είες αγροτών
χώρες, μεταξύ
ασνηupηττς αμαρτίες κατά την περίοδο
της φάσης
ό την Αφρική, η Ελλάδα φυ- κάδεςχρό
ΕEιτηvαEα τους, καθώς τους τάouργνίνα Φάσο
Εισόδημα Αλληλεγγύης»
A, Κύπρ
λία, Γαλλία,
βέρνηση...τολυσαλάταRioMare.
χους,
Δημοκρατία
περισσότεροι είναι μαρξιστές
ργός.
Ελληνι
σημαίνε υπηρέτης
ακτηριστικό είναι ότι
ρώτη Ολυμπιακή Πορτή
προβλέπει σχετική
φαση, τη
κομμουνιστές διε0wστες
είς δεν
δέθηκε με την δράση
λάβει χώρα στην Βρετάνη της
ηρετήσω
γός Εργασίας,
28-29ιλη, ενάντια
ά τρο
τολμά να ομολογήσει δημοσίως την ιδεοΕφη Αχτσιόγ
Σε ότ
ημένους σπόρους
έτηση της σώπου για την Διατροφική Αυτάρκεια.
θηση προκάλε
ελληνικούλαούενouυπέρτης δημοκραtίας
σπόρων στις ΗΠΑ γενετικά τρ
σπόροι, OTαπσόλα Αλi και της ελεύθερης ικονομίας και κατά
Γκουάμα κάλε
δράση τους πολίτες
μονοκομματικού καθεστώτος
με την εμπορευμ
Συνέδριο στη Δράμα
νήτη, εκπέμπ
όπιων σπόρων άνοιξαν περίπο
ντρικού σχεδιασμού τήςοικονομίαςhωρ
Οι ρευματοπάθειες στον
00.000 νέες
ζουνετίσης ότι το90%
της «εισβολής» και πr παραμονής
21ο αιώνα: Το σώμα σου
ξένων στην Ελλάδ
προπαγάνδα υπερ τωνπροσφίηuw
μιλάει, άκουσε το!
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
λαθρομετα
Αύριο στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Δημαρχείου
κατά της θρησκείας
ως μέσω της
στη Δράμα το 6ο Ροταριανό Συνέδριο
δημοσιογράφοι
της 2484 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ
wuς αλληλεγγύη, για
ργανώνει στη Δρά
κή Εταιρεία
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
κάθε είδους βοήθεια προς
Επαγγελματική Ενωση
Οι Ροταριανοί ανέπτυξαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
ΚΟΙΝΟ
Noτουν ότι quάδες Ελληνες υapουν
θέματα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
κάδους αποppμμάτων
στήριξη
μου Δράταμένα τρόφιμα για
μην πεθάνουν από
τη πεί
Δεν μαςλένεόμιο πόσοι ποup.
γoίτιsκυβέρνησηςκαιδημοσιογράφοιτης
άρει ανοικτή
δραση
λοκληρώθηκε με
ΕΡΤ φιλοξενούν στο
ένα μετανάστη
μεγάλη
μιλάει
πολλαπλών χρήPoτapι
Δεν τα βάτουν όλα αυτά; Ασφαλώς
Δήμου Δράμ
Συνέδριο, της
ριφέρειας
Διεθνούς
αγματοncη
ίο πραγστην
Βουσα πολλαπλών
τριήμοίvνα βλέπουν πεινασμένους τους ΕλληΔράμας
ρικό θέμα: "Οι
Παρασκευή
Χιλιάδες στηνχώpα
Απριλί
Πολλοί μάλιστα από τους
μας, φορά στη Δράμα
ελπίζουν κοιατιθυμοιν να ενouματu&
Πρόεδρο ΕΡ
Χαραλ
Η τελετή έναρξης
μουσουλμάνοι στην Αλιpucη
εδρίου, πραγμακδήλωσης θα είναι οι εξη
Ελλάδα
πάντα.
νής πρέπει
μα της Παρ
αυτό μας προτρέπουν
Απριλί
Δραμνός Διοικητή
ανής Περκpερει
ολόγος, Δράμα)
Πετρίδης,
Ωδείο Δράμας. με
οπως γίνεται η διάγνωση
δώσουμε εργασία! Μα,
ομίλου Δράμ
ης Πετρίδη
έλη, Ρευματολόγος, Δραμα
κύριε Totτρα στην Ελλάδα tπάpuυν
ών ομίλων.
ρίσκου οδοι
1.200.000 άνεργοι,
Κηδεμόνων
Παιδιών με χρό
Σε δηλώ
εφημερίδα μας
διότι δεν
λεια Ποιος Ελ
εργοδότης θα προΔιοικητής τη
ιανής Περιφέροτάσεις, (Λενος Πετρίδης, μίλησε γι
λου Δρα
Φέτος,
σλάβει ξένους σmyεπιNuίρηση
ρειας
Πανελλήνιος Σύλλογο
εξήχθη
όλη μας, για
έργο της Περιφέρειας
Ροταριανών
Δράμα έχει Διοικητη
λεύθερη συζή.
γασία έστω και τισοάρuνωρών
ας μεταξύ άλλων:
Νομίζω
λων, επιση
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα