Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Την επόμενη εβδομάδα τα νεότερα για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Ferrovie
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 25/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Τι λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
24 χρόνια
Εκκίνηση «με το δεξί» για την κλωστούφαντουργία το 2017
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Αύξηση εγχώριας παραγωγής με αιχμή τις εξαγωγες
Παραμένουν οι διαφορές στο χρέος
Κλείσιμο
Σπριντ για το
και... αγωνία για το
Χρέος
εργοδότες
Ερχονται τα κείμενα των μνημονίων για να μπουν στο
τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους εκεφαλής των
δανειστών που επιστρέφουν στην Αθήνα. Κλεσμο SLA
και ψήφιση ως τα μέσα Μαίου οστόχοςmςκυβέρνησης,
Παραμένουν οι διαφορές στο χρέος.
Στην Αθηνα έρχεται ξανά το
Η απάντηση ΥΠΟΙΚ στην αντι
επίκεντρο στο θέμα της δατου Πραγματευσης μετά την
πολίτευση για τη «στάση πληρωμών»
ολοκλήρωση των συναντή
Εκπληξη προκαλεί η εμμονή της αντιπολίτευ
βολές των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της
λείου (Τσακαλώτος-Χουλlα
σης και μερίδας του Τύπου με τη λεγόμενη Γενικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται
ρας) στην Ουάσιγκτον με στάση πληρωμών" που δήθεν εξηγεί το
στον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτετους βασικούς εμπλεκόμενο
υψηλό πλεόνασμα του 2016, σημειώνει σε
λέσματος, αφού εφαρμόζεται η δεδουλεανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. μένη βάση. Συνεπώς, καμία κυβέρνηση δ
υς στη διαπραγμάτευση
μπορεί να διογκώσει το πλεόνασμα μέσω
Οπως αναφέρει στη
ανακοίνωση το
"στάσης πληρωμών και "απλήρωτων λογαρεξηγείται για πολλοστή φορά ότι σύμφω
ιασμών
να με τη μεθοδολογία της Eurostat, οι μετα
στο εσόiημα
στην δημο
ότητα
ξιμότη
ξεπερνά
πολλοστή φορά γούμ
διάστημ
ολύ μεγαλύτερ
σήμερα μερίδ
Εργασίας,
ς Ασφάλιση
εξαιτίας της
Πηγές Μαξίμου:
A λληλεγγ
ξημένη
ρειας
λίγους μόλις μ
Προτεραιότητα
σημaών
όνασμ
Φορέα Κο
Ασφάλιση
εγχειρή
η παραγωγική
ρούπολο
ώντας
κόμη Ως
εξωτερικό
ρώτο τρίμ
ελλείμματος 175
ργείο ξεκαθα
διο2017
Τον ΕΟΚΑ
ζει πραγμα