Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(1816-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣΑ ΚΥΡΟΥ
8-1950
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
8-1974)
974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ.ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΏΣ1876
Το Γαλλικο
Διαχύβευμα
Τρίτη 25Απριλίοt 2017
Αριθμ. ύλ-40737 ΓΕtος 14
Τιμή 150
Σcλήνη29ήμερών lΑνατολή Mou 6.38-Δύoις 8.10
ΤΗΝ Π
Η παρωχημένη
Εψαλε» τον Ράμα
τρομοκρατικό χτυmμa npv
τίς Γαλλικές εκλογές, eνα άπο τα πολλά σε όλη
την Εύρumη.
Δύση είναι ά
έλεσμα μl3ς πολ
μικής
Αριστερά ηττάται
ής πολιτικής έκπopeυόμενης τώoodnό
ρά όσο από την ενοχική Κεντροδεξιά
να έργατυοdxeρto γιά τούς βιομηχάνους ήταν ή
Ο «συριζαίος» Μελανσόν χαιήπαγχοσμιοποίησις
θράσος να άναρωtoονται δημοokς γιατί
ΡΑΓΔΑΙΑ mbσις των
iτες άνοδεικνύ
λαϊκιστές
άρχάς
στην Γ
poσκomκά την τελευταία
Στην Ολλανδία
συνοδεύτηκε με την ψcubalσθηgηότ νά μεμαματική ένωση της πολιτικής άάρστερές
Στην Αγγλία Main lμpo
μόνες τους.
Έξοδο ώtό το ΝΑΤΟ, οiνταξη
έξfντu, φορολόγηση των.
τητα. Μέχρι στtμής
παρωχημένη Αριστερά
νολικη αυτή απογοήτευση αν
στον πρώτο γορο τών γαλλικών
άμεσα να
ο ριζο
πορεία πρός το ΕώρtsΗράτος
κατά Εναν μεγάλα βαθμό εξέφρασαν βαθύ σκcπτικσμό στο
Oi αρχαίοι πολιτισμοί
κατά πόσο δύνατα πλέον το Ευρω να
δημοψήφισμα πού
σε 2ινητα%αι σινεμα
Ιδέα τού ΥΠ.ΕΞ. στην δρντιχή Διάσχεψη
όoplοτώς την καταπολέμηΠρόεδρος της
στους ψηφοφόρους
πουλος ανοίγοντας τις
Φωςmbκοντινόσέ αύτό της
Facebook
ριστικά. ΟΦrγιόν μέαυτή
νηση έπραξε παρatokακά, διότι πλέον ή
Συντηρητική παράταξη τού 'ΕΕνικοd Mctirroυ.
στον συγκερασμό ταo
προγράμματος τής
οικονομικο nρογράμματος
τις σημερα
Το 250000
Σημερα
Tr ημέρας
iπtrmστ την προσοχή
oi Γάλλοι έξαφάνισαν τον διπολισμό
άνir στον
άπό τό ΕΛΤΑ
0.0880
μενο- τής
Σοσιαλιστές μετά την
Ιστορικά ντοxουμέντα
«2 Απριλίου 1821:Τοπg ότο
τουφέκι στην Αθήνα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡANCE