Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3504O •ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΡΧΕΤΑΙ Η 63η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 2.000 ΕΙ∆Η ΦΥΤΩΝ, ΜΥΡΩ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Ενηµέρωση για
το «τέρας» της
κατάθλιψης

Κοίταξε, µύρισε,
άγγιξε

>> ΣΕΛ. 4

Η 63η Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς
ανοίγει τις πύλες της, στις 27 Απριλίου
και θα διαρκέσει µέχρι τις 14 Μα ου
2017. Στο Άλσος Κηφισιάς, σε έναν µοναδικό χώρο µε πανύψηλα δέντρα και
γραφικό σχεδιασµό, οι επαγγελµατίες
της ανθοκοµίας στολίζουν τα περίπτερά
τους µε τα πιο όµορφα άνθη και φυτά. Ο
χώρος γεµίζει από πανέµορφα χρώµατα και µεθυστικές µυρωδιές, που ξεσηκώνουν τις αισθήσεις µας…
Κοίταξε, µύρισε, άγγιξε υπέροχα,
χρωµατιστά, ανθισµένα λουλούδια
και φυτά! Για 18 ηµέρες, σε έκταση
20 στρεµµάτων και µε τη συµµετο-

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ

«Η κυβέρνηση
να δώσει λύση για
το Σικιαρίδειο»

χή 65 ανθοπαραγωγών, η 63η Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς υποδέχεται µε
περισσότερα από 2.000 είδη φυτών,
µυρωδικών και βοτάνων. Οι εξειδικευµένοι γεωπόνοι του ∆ήµου Κηφισιάς
µάς συµβουλεύουν πώς να φτιάξουµε
τον κήπο ή την βεράντα, ποια φυτά να
επιλέξουµε και µε ποιόν τρόπο να τα
περιποιηθούµε.
Κάθε µέρα στην 63η Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς είναι διαφορετική µε
οµιλίες, πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα, συναυλίες, διαδραστικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και πολλές εκπλήξεις.

>>ΣΕΛI∆Α 7

>> ΣΕΛ. 3

Απολογισµός δυόµιση ετών από την
«Κοινωνική Μέριµνα» ∆ήµου Κηφισιάς
>> ΣΕΛ. 6

Εύσηµα στον Αστέρα Πεύκης
από τον Τάσο Μαυρίδη
Πέτυχε σηµαντικές
διακρίσεις στους
αγώνες του
Παγκόσµιου Κυπέλλου
στην Ολλανδία

>>ΣΕΛ. 8

Επιστροφή µε ...µισή
ντουζίνα θέµατα
Αύριο, Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, στις 17:15 θα συνεδριάσει,
στον τρίτο όροφο του δηµαρχείου, το δηµοτικό συµβούλιο
Ηρακλείου Αττικής µε έξι θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του.

>>ΣΕΛ. 3

Συντηρήσεις,
αναµορφώσεις και
ενίσχυση των ∆οµών

Παρέµβαση για την
αντιµισθία αντιδηµάρχων
Ερώτηση σχετικά
µε την αντιµισθία
συνταξιούχων
αντιδηµάρχων θέτει
µε επιστολή του
στον υπουργό
Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη, ο
δήµαρχος
Πεντέλης,
∆ηµήτρης Στεργίου
- Καψάλης.

>>ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα