Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
WWW. apo psilIV e.gr
Η Ενημέρωση μπαίνει σε Νέα Εποχή
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
23100
AUTOVISION
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΤΜΗ 120€
PITH 25 A
Με απλή αναλογική οι κάλπες του 2019 σε Δήμους & Περιφέρειες
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
Ο ΜΕΣΑΡΑ
Στεφανιοδρομία
για την Ευρώπη
σελ. 10
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΣΕΧΑΡΑΚΑ & ΠΥΡΓΟ
Γιορτή σπόρων
Και αυτάρκειας
σελ.20
ΣΕΔΗΚ
APOPSILIVE.GR
Ανάδειξη των
ΠΑΙΔΙΚΟΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αιωνόβιων
Το μοναδικό πιστοποιημένο της Μεσαράς Ε Στάδιο Μοιρών: Junior «άσσοι της μπάλας
Ελαιόδεντρων
ελ,18
σε .5
σελ. 52-53
Αντικριστιέρες
Αντικριστό Υγιεινά & Εύκολα για την Πρωτομαγιά!
κολία
μεταφοράς &
o9ήκευση
12 θέσεων 150 €
6 θέσεων 75 €
18 θέσεων 190 €
ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
Σούβλες 6€/τμχ
Χωρίς τηβάση
Χρώματα... Πρωτομαγιάς
«Μαθηματικά μυαλά» για Βραβείο
Υλικοδομική, Μοαλομανωλάκης Μοάλης,
σελ. 24-25
σελ. 12
Μοίρες, Τηλ.: 2892022760 & 6972314058