Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26786 ΕΤΟΣ 88ον
Δ. Tzανακόπουλος: «Βέβαιο ότι
Συστράτευση για
το τέλος των
θα οι στόχοι θα πιαστούν και θα
Γ. Δραγασάκης
νομοθετηθούν θετικά μέτρα»
ροηγούμ
δεν θερ
την κρίση, αλλά τη
έλεσμα η χώρ
με τους ειδιχο
χαιρούς», α
φερε, μεταξύ άλ
ρόεδρο
της κυβέρνησης,
προγράμματος
Γιάννης Δραγασάκης
ά τη συνάντη
στο 4,19%. «Περ
ης Ελλη
τώ φορές, δηλαδή
δευτικής Προοδευ
ικής Ε
σχετικό στόχ
επισημ
ής Ενωση
Ο χ. Τζαναz
ουλος τόνισε ό
ργός Ο
ξης, Στέργ
ρογραμμ
ς, τίθ
ανάχαμun
βέβαιο ότι θ
ις πρωτοβουλ
της ελ
οτέλεσμα του 2016
ής κυβέρνησης σε αυτήν την
ριθώρ
θυνση. Ιδ
ρη έμφαση δόθηκε στη μάχη
φισβητή
ά της διαφθορά
ου αποδίδει
μφωνήθη
ι αποδεικνύει έμπραχτα ότι
τηθού
α έτη
ίζοντα
2019 χαι 2020 δεν υπάρχ
Δραγασάκης τό
μφιβολ
σης όλων στη
θνική πρ
η κυβέρνηση
δεν έχει ού
σχοπό, ούτε διάθεση
Ελλειψη
νηγυρ
της διάρ
Παρ αγωγΙΚοτητας και
ι βερνη
ex ς, Δημή
επιτυχία της μεγάλης προσπά
όπουλος, σε τηλεοπτική δή
ρης Τζ
μεταξύ άλ
ανταγωνιστικότητας
για γεγονός που αποδ
την χρίση
με τα δημο
φιλάξ
ρώτη φορά
όπου δεν έχουν
ελέσμ
για τη δημ
της χώρας
σήμερα όχι απλά ορατή αλλά επιβεβαιώ
από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφω
δια τ
εφαρμοστεί 01
πρωτογενές πλεόνασμα
ρβολιχέ
ργός Ε
γραμμ
το 3,9% τ
γράφετ
απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις
Αλ. Τσίπρας στη WSJ: «Η Χώρα έχει εκπληρώσει
δηλώνει ο Β. Σόιμπλε
τις υποχρεώσεις της με τεράστιο Κ01VώνΙΚΟ Και
οικονομικο Κοστος»
υπουργός Οικονομικών τη
μανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, δήλωσε
αυτή τη
ή βιώσιμη, υπάρχουν
τι θεωρ
ς Μη%
μπληρ
με τη
η μεταξύ Ευρ
μος Σταθερότη
ις τη
ό χρέος στερεί πολύτιμ
το ελλη
ό νομισμ
ό ταμε
μέτρων για την ελάφρυνση
ροπρόθ
στος τριών διαδοχι%ώ
για τη
μία μας
σύντομ
ροσαρ
ου χρέους θα μπορού
ργός, Αλέξης Τ
Ερωτηθ
ρας, στους
ογής»
ξη ελλη
μολόγ
Σόιμπλε απάντησ
ην εφημερίδ
βραχυπρόθεσμα,
Επισημ
η Ελλάδ
ιστές, μ
ής χαλάρωσης (QE) τη
γραμμ
αι, αυτό νομίζ
γνωρίζ
ής Κεντρικής Τράπεζ
μπορούσε
ερήσει την πολυ
ριθώριο της εαρινή
ροβλέ
θεωρώ
δρόμο για τη
επιστροφή στην ανάπτυξη», ό
Νομισμ
ν για το πρωτογενέ
λεόνασμα
σηματοδ
ας στη δ
ς τονίξ
στην Ο
ό το 0,1% του ΑΕΠ
Η Ελλάδα δεσμ
Σόιμπλ
οχρεώσ
ς της έναντι των πιστω
ράλληλα
νθυμίξ
ό κόστος, αλλά «ο ασφα
Οικονομικής Συνεργασίας
σμός %αι Ανά
Στα ύψη το πρωτογενές πλεόνασμα
ρος δρόμ
τυξης (ΟΟΣΑ) έδωσε στην Ελλάδα τη
ρος αυτον τον στο
ροωθηθεί ρώτη θ
φορολογ
ρρυθμ
η ανάπτυξη
ρητιμέ
ρωτογενές πλ
μα ύψους 3,9% καταγραφή
Κυβέρνηση το 2016
ρελθόντος» επισημ
Σχετικά μ
λληνικό χρέ
Υπερβολ
Ελλείμματ
αίσιο τη
έτοιμ
έλθουμ
ής σημασίας
ροχωρή
ησε η ΕΛΣΤΑΤ στη Ε
ης με τ
αποφασιστικά βήματα, με τρο
Το πλ
σμα της Γ
ης Κυβέρνηση
ροη 0,7% του ΑΕΠ, έ
γραμμίζ
μην δημ
ργος, γ
ΑΕΠ το 2015. Ση
λλείμματος 10,4 δ
ρώ ή 5,9%
η πρώτη
ά χρό
ν η χώρ
φορολογ
της Ευρ
ον στο ισοζύγιο
φορά από το 1995, οπότε υπάρχουν τα σχετιχά στοιχεία
την εμπροσθοβαρή δημο
ομική εξυγ
ής Ενωση
της Γενικής Κυβέρνησης
πλεόνασμα
βαθιές διαρθρ
ου καθιστούν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ξεκινά το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων στους νέους
  Ξεκινά, από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων   Ξεκινά, από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Μέσω του προγράμματος, περισσότεροι από 10.000 ωφελούμενοι μπορούν, εντός του έτους, να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που α
 • Αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας 5% το 2022
  Το 2022, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κατά μέσο όρο, υπολογίστηκε σε 30,5 ευρώ στην ΕΕ και 34,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ   Το 2022, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κατά μέσο όρο, υπολογίστηκε σε 30,5 ευρώ στην ΕΕ και 34,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ, έναντι 29,0 ευρώ και 32,8 ευρώ αντίστοιχα το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) η Eurostat. Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το 2022, το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφεται στη Βουλγαρία (8,2 ε
 • Οι μαθητικές απορίες για τη Τεχνητή Νοημοσύνη
  Ποιες απορίες έχουν οι Ελληνες μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου για την Τεχνητή Νοημοσύνη;   «Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας δώσει πιο σωστές απαντήσεις για ένα θέμα που μας αφορά από ό,τι ένας γιατρός ή δικηγόρος;»: Ζωή, μαθήτρια Λυκείου και Γυμνασίου Σκιάθου. «Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν η πληροφορία που λαμβάνουμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι αληθινή ή πλαστή; Δεν είναι δύσκολο να μην είμαστε τεχνοφοβικοί;»: Μαθήτρια Λυκείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας. «Πόσο πιθανό είναι η ΤΝ, που εμείς δημιουργούμε σήμερα, να μας κάνει μια μέρα ζώα υπό
 • Ποινική δίωξη κατά του Τραμπ
  Στις 4/04 αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής μιας πορνοστάρ το 2016 κι αναμένεται να παραδοθεί, πιθανόν την Τρίτη, στη δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη, εξέλιξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο για πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που ο ενδιαφερόμενος κατήγγειλε χθες Πέμπτη κάνοντας λόγο για «πολιτικό διωγμό» και διατρανώνοντας την «αθωότητά του». Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου, που ονειρεύεται να επιστρέψει στην προεδρία το 2024, αναμένεται να ακούσει να του απαγγέλλονται κατηγορίες από τον ε
 • Ανοιξε η «ψαλίδα» των επιτοκίων τον Φεβρουάριο
  Σε μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων σε σχέση με αυτά των καταθέσεων προχώρησαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο   Σε μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων σε σχέση με αυτά των καταθέσεων προχώρησαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το επιτοκιακό περιθώριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,21%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κα