Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παγκόσμια TOαπεtα
ουν άμεσα σχέδια για
Ελλάδα
νει0 στην
εν υπ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 .TO:1.00Ε Α.Φ. 4945Σάββατο 22.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Παρεμβ
Στις 674,40 μονάδες
Υπ. Εργασίας:
στα τιμολόγια
Μετά το 2025 ο «χάρτης» στις συντάξεις
Ηπια πτώση 0,67% χατέγραψε
το Χρηματιστήριο
των αγροτών
εισηγείται
η ΡΑΕ
ΓDeημα νομοθ
βάσεων για τις χρedσeις
λειας (ΥΚΩ) ανά
%ό Τιμολόγιο
ΡΑΕ στην κυβέονιμη με στόχο
Παoώwηλα, η Αρχή αμφιαγοράσει τα δάνεια του ΔΝΤ
σβητzt εμμέσως πiην σοφώς
των 700 EHατ. Ευρω που
η ΔΕΗ με αναδρομιπρόεδρό
Μπουλαξή να σημειώνει
στην αgμόδια
Διαφάνειας στη
Συμβουλίου της Εwρατείας
ενέργειας
στα νησιά το 20
2013,
τώρα με τοBugdστα 50 δολάρια η δαπάνη
τρόπο
αΒαση προσwwίγ δεδομένο πελάτη
0,00%
ση),thμους 700
ευρώ,
sτάveς τις οποίες έχε
υπο- Teάτεtα καλείται να πληρώσει προφανώς ενημερώθηxΕ για τις
αποζημίωση 5000
ευρω σε owονομικές δραστηριότητες του
η εταιρία από επενδύσεις
χρησιμοποξησε τις πληροφολάτη της
θώς απέ
δεδομένα στην
ύψος διατορίες στη γ
μη διαπρώην σύζυγό
ιδιων
συνδεδεμένα νησιά, χωρίς
χρησιμοποίησε σε βάρος
του για τους-Ο ιδιώτης κατέφυγε στην
έxδοση διατροφής,
Agm Προστασίας η οποία τον
ρεύματος
Το συγκεχομένο ποσό επέβαλε δικαίωσε
Hou επέβαλε στην τράμε αντί της ηττοωιαταβάλει πρόστιΑρχή
ως πρόστιμο
Προσωπικών μο- ωση 5.000 ευρώ. Η
βγει στις αγορές μετά το πρόγραμμα
Δεδομένων
χεία τράτetα προσέφυγ
μπορε
Euro2day-gr, η ΡΑΕ
Δ τμήμα ωστόσο
ιώσεις της
μεταρρυθμίσεις. Στα 10 δισ. ευρώ ετησίως το
φαρμόσει τις
έτοιμη
Συμβουλίου της Επικραόφελος από τα φθηνά επιτόuα. Tρομακτνή αλλά ανorγιία
με οtateια το ποσό
να η ίας (150/2017)
Η Aon Προστασίας Προσωη λιτότητα στην Ελλάδα
Ο ιδιώτης άνοιξε λογαριασμό πxών Δεδομέ
επέβαλε στην
σημειωθεί ότι
τράπεζα
πληρώσει πρόστιμο
χεία για
απόκτηση μεριδίων με το σχεmx6ότι δεν έλεγξε ως
την ΡΑΕ μέχρι το 3. Το 201
αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του όφειλε τη διεύθυνση του πελάτη
Thrν πεποίθηση όση Ελάδα ΔΝΤ να μετiσχει σύντομα
βγει στις αγορές
πρόγραμμα δ
ποσό από ήταν 681,7
λογαριασμού
Οίδιος έδωσε
της, ότι δ
ενgώ, το 2012 έφτασε τα 783,9
μετά τη λήξη
συγxε2ριμένη διεύθυνση αίτητα μέτρα για πν υλοποηση
του προγράμ
κατοικίας προχειμένου να του των υποχρΕώσεών της ως
ματος εξέφρασε ο
Κλάους
771,2
wατ. ευρώ. Στο αποστέλλονται τα ενημερωτικά athrνης επεξεργασίας προΟ ίδιος ωστόσο σημείωσε
σημείο από τονίζετα, σύμφωΡέγκλινγxμιλώντας σε exδή- στοιχεία της ΔΕΗ, ότι
σημειώματα.
ιaών δεδομένων καθής
λιοση Ουάσιγκτον
ότι Ταμείο δεν αρείτα
στην το όλη η
Ωστόσο η τράπetα απέστειλε
ότι δεν παρεsε τις χατάλληλες
ελτίδα επαφές
εξέφρασε τη
σε γενικές επίμαχα σημεuσματα άλη οδηγίες
στο προσυπιxό της για
μα της ΔΕΗ ΔΕΗ 000% το
διεύθυνση
ασφάλε
2015 ήταν 5828
χείρηση της πρώην στασία
2016 μειώθηΕ
συζύγου του. Η πρώην σύζυγος μένων
του πελάτη