Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕCΣ1876
Περιπέτειες
Αριθμ. Φύλ. 40735 ΓΕτος 141ον
άλλου τύπου»
Σελήνη 26ήμερον λνατολή
ήλίου640-Δύσις 8.08
Απριλίου 2017
Τιμή 1,50 (μέ τό βιβNo4ε
χρόνια μετά το πραξικόπημα δέν
Μόνιμοι πρόσφυγες
ταλείπεται πλέον καμμία όμφιβολία HΔημοΧορο σπν Κύπρο. Η Δύση όργάνωσe τόπρaεκόrτημα, προκειμένου νάδοθετ στούς δucτόμε χορηγία Σόρρος!
τορος δυνατότητα νάaλύσουν. τό Kumptaκό
κατά τόν τρόπο πού uμοoσeήΟύάαγκτων.
Πρόσφατα, τό ΚΚΕάναwώρισeδnόδtκτάΕγκατάσταση, σπίτια και έργασία σε
άλλοδαπ
Τωρ Παπαδόπουλος υπήρξε άπeίθαρχος στό
Μετά τ
"Ελληνες va βοqθήσουν στήν δ
περισσότερο την διασύνδεση Πολυτεχνείο
άπmλείος τής Κύπρου γιά τήν ώρα διαβάζο
βάζει στο παιχνίδ
γκροτήματος με την
φη στην έEοχcκή
olκία τοo εκδότη, προκειμένου νά όργανωθε
προγράμματος CITIGE. delivery partnenTuστές ΜΚΟ
Οστόσο, δν θέλουμε να εiμοστεxρήσψοι
&στούς ξένους νόέπέμβow.ΟΚωνστemνος
Καραμανλής φέρεται
ότι Δημοκρατα δολοφονήθηκe στην Ελλάδα σέ καθεστώς
ελευθερίας ο συνταγματάρχesάπλaςτηςEδωoΕe,λόγω τής δομής τοOnολιτεύματος
Της δομής, διότι Ελλάς διοκetτο άπό δ
στημα ήταν κομπάρσος.
σέάνοucτή
τούς υποδέχονταν στό-κρεβάτι τους ΑλεΤόσυγκλονιστικό ενδιαφέρον eίναι δικαραμανλής καίΠαπανδρέου ε χαν την δtadνάλυση γιά τις άλλαγές
πρέπeινά γίνουν στό
πολίτευμα συγκρούστηκαν
Απρέπεια Σώυμπλε
ενδιαφέρων είναι όμως ό διαφολάτι. Εξ
υς Μετά
σύγκρουση με το
Maγιά τό έλληνιχό Πάσχα
μέρος Too προβλήματος και
τό χρόνο γάνόσυντρtpeιτόν παλοaό συσχε150000
τισμό έξουσίος.
Συμφωνία-πακέτο γιά τό
χρέος θέλει όΤόμσεν
Αντιθέτως, Ανδρέας δξυνeτά πράγματα
μέμα νέα poράταξη και νανέoΣ
πνάντnoρόθεση καταγγέλλοντας πΝΔ
Εάτοο 1980 όχι τοo 1974.
Σου! Αυτό που προκαΔημ. Τζ
έξουσος,
θάμετατρέψeιτό Πολίτευμα άπό
41%...
τερη διαβούλευση. Γdvά μην χouμevέες
«Κύριε Πρωθυπουργέ...»
Σήμερα
Ανανέωση χαί Momentum
Έρευνα
ΔΕΗ θα φέρουν τά
ρίπου 800 εκατ. άπό
τιμολόγια.
Διαβάστε τα ορθοα
«Πατριωτισμός»
στήν aΕστlap.
Απόστολος Διαμαντής(οελ9
«Στουρνάρας Καραμανλής»