Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewCotenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 AAPLAIΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΕΔΟΝ ΟΚΤΩ ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 2016
Στις 671,57 μονάδες
Πτώση 0,42%
ΝΤΟΛAN
ΛΟΓΟ ΦΟΡΩΝ
Το χτύπημα στο
Παρίσι θα επηρεάσει
τις γαλλικές εκλογές
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν
Στρίψτε αλλιώς
Τα αντlμετρα
του 2016 -είναι το υψnλάττρο
1995 οπότε μεtptctαι το
Στον Κορυδαλλό
ESA- θα πάρον σαφή απάντηση
επέστρεψε ο
ον Κοndξουν tον κωδικό με τους
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Ακης Τσοχατζόπουλος
Τα της γενικής sudcpsmΣελ. 4
σης, από 84.82 δ
ις. αpώ το
Η Ελλάδα
2015, avξriθns
ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
87.473 δις. ευρώ
n αmώ το 48,28
1ου ΑΕΠ στο 49,73%. Αυτή n ou.
prταβολή στα φορολογικά έσοδα.
ετοιμη
Τα στοιχεία tnς Γενικώς
ανακοινωθεί από
Γενικό Λογιστήριο του Κράτος
ώταν σαφή: οι φόροι αncδωσαν το
να μπει
2016 47,197 δις
49.779 δις. ευρώ το 2015
Οι Ελληνες ώcow
oes φόρους
τα trλευταία χρόνο
έχουν και το 40% tου
ματος τους
Στη cγεmονιάτων
Αν pin άλλο
και οι εταίροι πρέρουν λίγο διαφορετιαγγέλων» οβασιλάς
κά. Η στροφή προς την ανάrmen
είναι
παραπανω
του γέλιου