Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26785 ΕΤΟΣ 88ον
Βελτίωση
εμφάνισε το Οταν οικονομία ανακάμψει θα
Ισοzύγιο
υπάρξει αύξηση του κατώτατου
Τρεχουσών
Συναλλαγών το
μισθού, κατά τον ΣΕΒ
πρώτο δίμηνο
Μικρότερο έλειμμα εμφάνισε τ
Ενας στους 10 ερ
Συναλλαγ
ρας το δίμη
ην Ελλ
γαζόμ
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
2016.
χοληση
της Τραπέζη
Σύμφω
στοιχ
ην ΕΕ-28 τ
της Ελλάδ
δίμηνο 2017
της μερικής απασχόλη.
λειμμ
βελτιώθη
ά 392
υρώ σ
σχέση μ
αντίστοιχο δίμηνο
Εβδομαδ
διαμορφώθη
,2 δισ.
ην Ελληνική
τη οφείλεται στην
μου Επιχειρήσε
σοζύγια υπηρ
Βιομηχ
Κυβερνητικός
σχολούμ
δουλε
όρο 20 ώρες εβδομαδα
Βασικό
Η κλαδική
σχόληση
της μερική
επιχειρημα της
δείχν
στην Ελ
Στην Ελλάδα της κρίση
της μεγά
σημάδια τη
λλά η
άχαμψη
αι στην ΕΕ
κλάδοι μ
Κυβέρνησης n
σχόληση
ργίας, η μερική
δυσάρεστη εξέλιξη
σχόληση
οι κλάδο
ρη μερική
λεί μία διέξοδο γ
χειρήσεις
υπεραπόδοση
μεις της αγορ
ρχει έ
γωνίζοντα
ρο οργανωμέν
χειρή
διχαλισμός ή
ομική συγκυρία δραματικής πτώση
ράλληλ
λλες φορέ
έναντι των
Στην μ
της αδήλωτης ή μερ
δήλωτη
ση, όπου ο ανταγωνισμός γ
ά ανθ
διάρθρωση
στοχων»
οσοστά μερική
σχόληση
Τα στοιχ
ότι η μ
ση του
χαμηλ
σημειώ
ου μισθού το 2012, συμπέττειμ
στην Ελλάδ
στην Ε
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις
ό, συνεχί ει το δελ
ή αύξηση στη μερική
σχόληση
γεγονός ότι χρή
μενες μέρες να εργά
εντατικά ώ
διάστη
ξοπλισμού με βάρδ
ση μηχ
καταλήξει άμεσ
σε μια υνολική
χειρήσεις
ραγωγική διαδ
μμετοχή στη
ην ολοχλήρωση της β
σχόληση
ση των μέσων
την εργ
με μερική
μπορεί ό
βελτιωθεί στα
ον θορισμό της δημοσιοξιολόγησης
έλος τ
μικής
Λαγκάρντ: «Ούτε εφικτά, ούτε υλοποιήσιμα τα
προσδιορισμό των μ
ράμματος
ροθεσμ
για το χρέος,
μενο βήμ
πλεονάσματα 3,5% τα επόμενα δέκα χρόνια»
ής χαλ
Qογραμμ
δοθεί η
ρωσης της ΕΚΤ
πτυξιακή ώθηση
τητη α
ματα 3,5% γ
ην ελληνική
ΔΝΤ, Κρ
φερε η διευθύντρ
άπτυξη χα
μην έχουν προσωρινά
Λαγκάρντ, μιλ
δήλωση
χει γ
της εαρινής συνόδου του Tαμε
Κοίτα ποιός μιλάει: Οι Βρυξέλλες
με τη
ποxpίτρια της
Επισή
ές αρ
εκτιμούν εφικτό το στόχο 3,5%
ΕΡΤ στην Ου
Αργύρη
χές γνωρίζουν ότι η μ
ρρύθμιση
Η Κρ. Λαγκάρντ
νταξιοδ
πρωτογενή πλεονάσματα
ραιτη
ως «δεν έχ
στημα οδηγ
σήμερ
ό δεν έχουμ
ρόγραμμα με
έλλειμ
την Ελλάδ
Παραδέχ
διευθυντή
έα Δημ
λο κληρωθεί η δ
λόγηση
Υποθέσεων
ν ΔΝΤ, Βίτορ
σιονομι
σης της ελληνική
η αρμόδ
γραμμ
η βιώσιμ
Γzασπάο, απαντώντα
ος της Ευρω
κής Επιτροπής, A
ρώτηση
για οιχονομικά ζητήματα, εxπρ
ανάλυση β
λληνικού
CNN G
ξεχαθάρ
η Εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον. Η
χαρτ, μία ημέρα πρ
διεξαχθεί β
δια σημ
τι βρ
έλιξη
ροετοιμ
ροφή τ
ροβλέψ
ροσωρινή
θεσμό
ην Αθή
φαλής τη
Οι μεταρρυθμ
ις στη Ελλάδ
υπό αναθεώρηση
όμα «συγ
ριμένη ημερομη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Η Γερμανία εξοικονόμησε 45 δισ από τον προϋπολογισμό της
  Η μείωση των απαραίτητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προσφέρει ένα απρόσμενο «δώρο» στη γερμανική κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Γερμανικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο νέος δανεισμός του γερμανικού κράτους για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 θα είναι μειωμένος κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. Αλλά και στο προηγούμενο τρίμηνο η Γερμανία χρειάστηκε 14 δις ευρώ λιγότερα από όσα είχε προϋπολογίσει στις αρχές του έτους. Συνολικό όφελος λοιπόν για τα δημόσια οικονομικά: 45 δις ευρώ. Όπως εξηγε
 • Ενίσχυση της πυροσβεστικής στην Εύβοια από την ΕΜΑΚ
  Ενισχυμένες με ειδικές ομάδες (ΕΜΟΔΕ, ΕΜΑΚ) από τη Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα είναι όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος της βόρειας Εύβοιας. Ολες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος της βόρειας Εύβοιας επιχειρούν από το πρωί στο βόρειο τμήμα του νησιού το οποίο πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα στη Βόρεια Εύβοια έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Οπου έχει χρειαστεί, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρουν πολίτες από πλημμυρισμένους υπαίθριους χώρους και σπίτια σε ασ�
 • Τροπολογία για την ακρίβεια από το ΥΠΑΝ
  Η πρωτοβουλία για την «Μόνιμη Μείωση Τιμής» θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Μαΐου του 2024 και οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν στο υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023 Πιο αναλυτικά η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά στις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών ετα
 • Τζ. Τσούνης για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια
  Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας από τη Ρωσία, την ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό εφοδιασμό των Βαλκανίων επεσήμανε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνης μιλώντας σήμερα σε συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει υποδομές εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα οι οποίες επεκτάθηκαν ενώ προωθείται η κατασκευή και άλλων μονάδων ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, τόνισε ο κ. Τσούνης. Έτσι δημιουργείται ανταγωνισμός που είναι σημαντικός, κ�
 • Φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα
  Ζητούν Μητσοτάκης Μέτσολα από την ΕΕ Oι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η ΕΕ για έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, δεν επαρκούν   Τη βεβαιότητα ότι το φιλοευρωπαϊκό κέντρο θα παραμείνει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις ευρωεκλογές της 6ης και 9ης Ιουνίου, εξέφρασε η πρόεδρος του, Ρομπέρτα Μέτσολα σε συνέντευξη που παραχώρησε στα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων του European Newsroom, μεταξύ των οποίων και στο ΑΜΠΕ. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 720 βουλευτών, όπως αυτό θα προκύψει από τις εκλογ