Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠPLAIor 20
Β' Ερασιτεχνική
Ράμα.
Χρονογράφημα
ευφορίας στη μνήμη των νεκρών
Κλείδωσαν οι τρεις
Το ποντιακό ταφικό έθιμο
Οι καπνοπαραγωγοί
Το κομπιούτερ της Κυριακής του Θωμά
από τις τέσσερις
οσοτσώνης σε δύσκολη θέση
στην περιοχή
θέσεις για άνοδο
Καπνά της Προσοτσάνης
Ν. Κρώμνης Δράμας
Τη Δευτέρα στους Σιταγρούς
στην Α' Ερασιτεχνική
Διεθνή έκθεση λενίας
στη της σελ 3
σελ 3
ελ. 8
σελ.7
Μόνο ένας στους δέκα Στη διαπραγμάτευση και το φιλέτο» του συγκροτήματος Νέστου Πότε θα καταβληθούν
ανέργους παίρνει
Ανοικτό ακόμη το ενδεχόμενο
οι συντάξεις ΟΓΑ
το επίδομα του ΟΑΕΔ
για το μήνα Μάιο
πώλησης υδροηλεκτρικών
ανέργους λαμβ
Την Τρίτη 2 Μ
ΟΑΕΔ Κάθε άνεργος
άξεις
άλει ο Ο
ργασίας
μονάδων της ΔΕΗ
ότερα με τις ημερομηνίε
ένειες δεν υπάρχει εργαζόμέλος. Τ
ΝΕ ΓΣΕΕ
Δημόσιο
ολουθ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
στην ΕΕ
ντάξεις στις
μέρα Πέψηλό
χρόνια ανεργία ξεπερνά
Το ΙΚΑ θα
καταβάλλει τ
άξεις
ικτό παραμένει
λου τη
μερα Πέμπτη.
εργασία
μίζετ
Ο ΟΑΕΕ θα
βάλλει τις συντάξεις
Τρίτη
σχόλησης
η αδήλωτη ερβάλλει τις
άξεις
τό παρά τις
ιρε πολύτιμου
υς από
Τρίτη
ιαβεβαιώσεις
Περιβάλλοντος
ντάξεις
θάκη ότι
Η ανεργία πλήπ
νέους
μέρα Πέμπτη.
ως ένας "βρώμικες μονάδες λιγνίτη
καταβάλλει
Ο πρόεδρος της ανεξάρτηυς δύο
άνεργος (50,4%). Πα
ις στις
ρεί της αρχής
ράγματι
Τετάρτη.
σφαλιστι
ύστημα
υπόλοma Ταμεία
Υπουργείο
φλέγον
ω εκτιμ
Εργασίας
άξεις
μερα Πέμπτη.
2036)
ιστρέψ
η ανερ
008, δηλαδή
ιολογηση
δεύτερη
ονομική κρίση.
έσοδα υποχωρούν
Από το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας
υδροηλεκ
Τα στον αρμόδιο υπουργό, λέγοντας ότι
αγμάτευση
καιοι δαπάνες αυξάνονται
Σύλληψη τριών ατόμων
ιεξάγετ
υτή τη
ψη λόγ
για κλοπή, φθορά και απείθεια
ντας αργότερα
ς. An
Στα 43
ικές ερωτήσεις
μοσιογράφ
βουλε
ΣΥΡΙΖΑ με
ύψος της αποπληρωμής
ληξιπρόθεδημοσί
Συνελήφ
την Τετάρτη
Η μεγαλύτερη Γιορτή Σπόρων Μεσοχώρι Παρανεστίου
ζας της Ελλάδος,
στο λεσμα τη
ικής διοίκη
Δράμας, από
ικούς της ομά
Πρώτη Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων
Πρόληψ
Καταστολής Εγκλ
ος 52
ικότητα
χο διάστημα
στη Δράμα από το «Πελίτι
ος AP
φάλειας Δράμας
Αντιπροσωπείες από 15 χώρες Σήμερα ο αν. υπουργός
ΕήθηΚον σε 12.913 δισ. ευρω evaντι 117δισ.
34 ετών
Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Τσιρώνης στο Μεσοχώρι
ένας 48χρονο
κοος T
ίων σχηματίσθ
δικογραφία για
Του Θανάση Π
φυσικά,
ΗΠΑ, Κύπρος, Α
Παρανέ
κεκριμένες
ώσεις κλοπής, διακεκριμένες
Ε ήδη
σπανία,
σήμερα Π
βάση, ανήλθ
σεις φθοράς
Απριλίο
ερμανία, Ελβετία, Β
ω έναντι πλεονάσματα
49 δισ.
Συγκεκριμέ
ις πρώτες πρωινές ώρες της
ίες αυτή τη
Σάβάλλες,
ική οδό Δράμ
Αμφίπολης
της, στην
χοντος
Πρόληψ
από 70 άτομα περιττ
Εγκληματικότητας πραγμα
ησαν σήμα στάση
χώρι Παραν
χρονο, οδηγό Ι.Χ.Φ.
ίο επέβαι
την 17η Γιορτή Σπόρων
άλλοι δ
δράστες, πλην όμως αυτός δε
μορφώRotary
Σημαντ
έπτυξε ταχύτητ
χρόνια, φέτος μως
μια ξεμικούς
χωριστή χρονιά, καθώς διοργο- ρ
ύθηση όλων
δράστες διέφυγαν πεζοί εγ
Πρώτη
χισε τη
Ολυμπιακή
χείρησης, προκαλώντ
φθορές
υνομικοί κατάφεραν
νώ λίγη
με τη συνδρο
μήματος Ασφάλειας Δράμα
υς άλλο
δύο δράστες
ακείμενη
Από την αστυνομική
ολούθη
ψε ότι οι δράστες τη
βράδυ, αφαίρεσαν
κινητο, από τη
όλη της Κομοαραπά
τηνής.
ωτερικό
χήματος
δραστών, βρέθ
πλήθος διαρρηκτ
εργαλείων
μεγάλη αυτή γιορτή
ηχάνημα ανύψωσης βαρέων
σπόρων, μετέχο
ς, με- Αγρ
Ανάπτ
η Μπουργκίνα ξης και Τροφίμω
από την Αφρική,
ννη Τσιρώνη,
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα