Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Η απάντηση της «Αττικό Μετρό
Α.Ε.» στο ∆ήµο Χα δαρίου.

Πρακτικές στήριξης
επιχειρήσεων από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σελίδα 11

Σελίδα 12

Σταθµός του Μετρό
στη Λεωφ. Καβάλας;

Μία καινοτόµα πρωτοβουλία
του ∆ήµου Μεταµόρφωσης.

22 04

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.04.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 999
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Συντάξεις
το “ΚΟΥΡΕΜΑ”
ανά Ταµείο

Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μεγάλεςανατροπέςφέρνειηκατάργησητηςπροσωπικήςδιαφοράς

Παραδείγµατα µε τις
απώλειες σε δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα.

Τι θα γίνει µε
στρατιωτικούς, επικουρικές και πρόωρες.

1+
1

Πώς θα υπολογίζονται
από το 2019 και
Σελίδες
µετά οι συντάξεις.

Το µυστικό για όσους
θέλουν να φύγουν εντός
του έτους.

Κάθε εβδοµάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ µονο 4€ KOYΠΟΝΙ σελ.23

1

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ

2290€

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
“ΒΙΚΤΩΡΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ

1740

ΡΟΛΟΓΙΑ TISSOT

2

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

3000

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6,7

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
€
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

Κλειδώνειτοdeal
«ξορκίζει»εκλογές
µεανασχηµατισµό
ΡέστααπόΤσίπρα

250€

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

AΠΟ ΜΙΑ
∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
KRIDERA OPTICS

•Η επιστροφή των θεσµών & η µάχη της
Βουλής για µέτρα- αντίµετρα. •Πώς σχεδιάζει το Μαξίµου να αποδοµήσει τον Κ.
Μητσοτάκη. •Ποιος υπουργός- κλειδί
φεύγει από την κυβέρνηση & γιατί. •Τι
µήνυµα θα στείλει ο πρωθυπουργός µε
τις αλλαγές στην κυβέρνηση.

Ποια ακίνητα
εξαιρούνται της
ανάρτησης στους
∆ασικούς Χάρτες
ΚυρίαρχοςοΕρντογάν

Σελίδα 5

5τροµο-δώρα
απόΣουλτάνο
σεΕλλάδα&Ε.Ε.

Σελίδα 18

•Φόβοι για κλιµάκωση της έντασης στο Αιγαίο. •Γιατί
ανακατεύεται και πάλι η τράπουλα στο Κυπριακό. •Ποιοι
µιλούν για νέες καραβιές µεταναστών. •Πώς η οικονοµία
σφραγίζει τις εξελίξεις στη γείτονα χώρα.

Σελίδα 8