Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΛΛΑΣ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 21 Απριλίου 2017- έτος 18
αρ. φύλλου 4370-0,50 ευρώ
Βεργίδης προς ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς για την φιλοξενία των προσφύγων
Ταχαλά Hαι συμφέροντα
Εμείς δεν αμφισβητούμε την ευαισθησία τας Wαις ημών
κανενός, πράξτε κ εσείς τοίδιο
Ανακοίνωση με την οποία απαντά επί της ουσίας σε
Γράφει ο
προγενέστερη ανακοίνωση της ΝομαρχακήS Επιτροπής
Θεοφύλακτος
ου ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.
Παγλαρίδης
Απάντηση και του κ.
σελίδα 7
Γιάννη Τσογγίδη στη
Από άνδρες του Αστυνομικού
Τμήματος Πολυκάστρου
Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ
Συνελήφθη καλ
σελίδες 3&9
λιεργητής χασίς
Η πολλαπλά χαρμόσυνη
Λαμπροτρίτη
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Στη γη του κανενός!
Γράφει η Πάλλα Γρηγορία
σελίδα 5
Διακρίσεις αθλητών της Τόλμης
σελίδα 8
σελίδα 5
ΑΓΙΟΝ ΠΑCX A 20 17
Ε ΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒ 10 Ν Ο
ΟΥ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟ Υ
Ανεξαρτητοποίηση
ΔΙΑΚΑIN
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
& ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Γιάννη Τσογγίδη
τοd ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Δήλωση ανεξαρτητοποιησης και αποχώρησης από την παράταξη της πλε
οψηφίας κατέθεσε στο δήμο Κιλκίς ο μέχρι πρότεινος πρόεδρος του δημοτικούουμβουλίου Κιλκίς, Γιάννης Τσογγίδης. Στη δήλωσή του αναφέρε
Με την παρούσα δηλώνω οτι αποχωρώ από τον Συνδυασμό της πλε
οψηφίας ΑΝΟΔΟΣ 7ΠΟΛΙΣ και καθίσταμαι από σήμερα ανεξάρτητος Δη
μοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κιλκίς
σελίδα 3