Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
5ο χλμ. Σερρών-Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 410
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30
Kiv.. 7 138138
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανατολή 06:37-Δυ
20:11
Αναστασίου ΣΜαiΤου
Σελίδες 16
inter CTION
εκτέλεσ
ων στον κάθετο άξονα
ας Οδού
ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θέση: Γραμματέας
Πτυχίο ΑΕΙ/TEl/IEK
Απαιτούμενες δεξιότητες lλοιπά χαρακτηριστικά
Ανακοινώνεται ότι έως και την 19-5-2017
Σχετική Εργασιακή Εμπειρία και ΠΙστοποίηση στο
θα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές
χώρο των ασφαλειών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
ρυθμίσεις στον κάθετο άξονα της ΕγνατF
Ηλήψη ταμείου ανεργίας θα ληφθεί σοβαρά υπόας Οδού στη διαδρομή Δερβέν-Σέρρες
ο Άριστος χειρισμός Microsoft Offce και γενικότε- Προμαχώνα, λόγω εκτέλεσης εργασιών
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της
Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων βάσειχρονοδ
Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, κατά το
αγράμματος
χρονικό διάστημα των εργασιών στον
Υψηλή προσαρμοστικότητα και πνεύμα συνεργασπαραπάνω οδικό άξονα, για την κατα
ας Εντός ομάδας
σκευή διαχωριστικών στηθαίων ασφα
Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα σε προφορικό κα
λείας στο 13,70 χιλιόμετρο, καθώς και
γραπτό λόγο
Των εργασW κατασκευής Του οδικού
οργανωτική διάθεση, ικανότητα διαχείρισης χρόνου
τμήματος από το 13,7ο έως το 16,50 χι
και αρχειοθέτησης
λιόμετρο, του ρεύματος κυκλοφορίας από
Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυ
Θεσσαλονίκη προς Προμαχώνα, θα
πληροφοριών και στοιχείων.
φαρμοστούνκυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Βιογραφικά θα παραδίδονται αυτοπροσώπως
Αναλυτικά στη σελίδα 5
στην νση: Εθν. Αντίστασης 4 2ος όροφος.Τ
62100 Σέρρες
Τελικό
στο Πανελλήνιο Π
Εθνικών
ν το Σά
ή θα αποστέλλονται στο email: ras
[email protected]
στο Δημοτικό Γήπεδο Βα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΣΚΟΣ
THA-6932 75 45 75
Αναλυτικά στη στλiδα15
μερακλής
CENTRAL
Kat θολοvν τον κατάλληλο
23210.22.777
Πλησίον Πλατείας Εμπορίου στα Σέρρας
697.85.45.555 CU: 694 37
τηλ.: 2321550477 mob: 6985 688 335
0 μεροκλiδικ0, email [email protected]
27 Σέρρες
ωrοι, Σapeεs T 23210 51410
ne ba
Ελλήνων Γεύσεις
το εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών IT 23210 66188
22858
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
[email protected]