Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13371
T: 21038 17 700 210 38 17 716 210 3817 737 F: 210 38 17 331-210 38 17281 E:[email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ανοιξαν για
να ξανακλείσουν λόγω
Με πρωτοβουλία Τσίπρα
Σε εθνικό πένθος
έργων οι εθνικές οδο
η χώρα για την συντριβή
Η ταλ
υπέστη
στρατιωτικού
Πάσχα
ά την
παίρνει σάρκα και
ελικοπτέρου με 4
νεκρούς και 1 τραυματία
θνικών οδ
λοφορ
το Ρυθμιστικό Σχέδιο
ς, καθώς τμήμ
ροχειρό
Ημέρα πένθ
λες Δ
μιτελή
άμεις, καθ
μιας «Νέας Αθήνας»
Τον Σεπτέμβριο
ριοχή Σαρ
μεταξύ Ελα
ο συμψηφισμός
Ένοπλες
εισφορών για
τους ελεύθερους
επαγγελματίες
της 1ης Στρ
η Τζανιδ
μψηφισμός
γματάρχη
50 χρ
λεύθερ
λματιών με β
Τεθωρ
Θωμά Αδάμ
γματάρχη Αερ
βερνήτη
βαλαν μικρ
Δημοσθένη Γούλα
φορές
θα πρ
ρίας Στρ
λοχαγο Αερ
όμη γ
γκυβερ
ραφει η
ρθηκε ζω
η 26χρονη αρχιλοχ
ΣΕΛ. 3
λική Πλεξίδ
Θέση εργασίας
στο ΔΕΔΔΗΕ
στην Κατερίνη
Απαισιόδοξη
Ο ΔΕΔΔΗΕ
ην πρόσληψη
ελληνική κοινωνία
ρισμέ
για την οικονομία
ης Διεύθ
Περιφερ
-Θράκης, ΠΕ
μικές προσδ
ΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
λαφρώς
αλωτω
Νομό ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΛ. 14
7. επέστρεψ
χαμηλ
ερίοδ
20 θέσεις εργασίας
ελέσμ
στο Ελληνικό Ανοικτό
GfK C
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
ην Ευρώπη γ
Το Ελλη
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδ
ς ενδιαφερ
δήλωση ενδ
3 «Πρόγραμμ
Με 130 εκατ. λιγότερο
ργου Φ
η πρωτοβουλ
τζίρο οι αγορές
Συμβούλ
Η κυβέρ
Περιφερ
των καταναλωτών
ργού Αλ
ργού Περιβάλλοντος
ριλαμβ
λογαρ
το Πάσχα
ΣΕΛ. 15
ς, Iιώργο Σταθ
Φάμιελ
ργόΑθλ
ύ Κέντρ
Νέο Ρυθμ
Γιώργο Β
Ρεκόρ πωλήσεων
λογίζ
Απωλε
Τη δημιουργία Μητροπολ
Λεωφόρου Αλεξανδρ
πληροφορ
ριοχής
αυτοκινήτων στην
δο «Απ. Νικολάι
διατελ
ψήφιος δήμαρχος
Ευρώπη τον Μάρτιο
ρελθόν, έχει ιδ
ρο ενδιαφέρον γ
υμβάλλ
ς προ
ριοΧnς
πρώτη
δία Εμπορ
φαρμογ
θώς η
Τη χωροθ
Επιχειρημ
ότητας (ΕΣΕΕ
λικής ομάδας
ρισμο μιας
Την ίδ
μενη βδομάδα θα συγκρ
ρώτο δ
θήμερ
Απριλ
ργός στ
4% έως 5
Περιφέρειας Α
Δήμου Αθ
χο διά
Νέα Αθ
ρακολουθ
φερε την Α
ριβαλλ
αναβάθμι
θούς ελλ
ΣΕΛ. 16
χολιάζει ο Β Κορκίδης