Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Σήμερα Πέμπτη της
Αναρτήθηκε η λίστα από το
Ράμα.
ασικά θεματα
Διακαινησίμου στην Καλή Βρύση
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
Επίκληση και λιτανεία Στη λίστα των μελών
Στρατηγός Κοιμήσης
Τα πνεύματα
πλούσια σοδειά
για του Μητρώου online
Η Δράμα του
και προστασια
media ο ενημερωτικός
Και τονοι
Η περιφορά της εικόνας
ιστότοπος του Πρωινού
της Αναστάσεως στον σύνορο
χρωστάει πολλά
και στον κάμπο του χωριού, Τύπου (proinos-typos gr)
σελ 3
σελ 8
σελ.5
Από την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας
Αρμαγεδδών
Τον Σεπτέμβριο τελικά
και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
Ο συμψηφισμός εισφορών
προ των πυλών
Ομόφωνα εγκρίθηκε
για τους επαγγελματίες
της ΕΕ
η περιβαλλοντική μελέτη για τον
την απειλή
ρων επαγγελματ
Του Γεώργου Εμ Δημrrrpάσf
οδικό άξονα Δράμας Καβάλας
KoBe λαός μηδέ
ούς μήνες
μη για
Απένταξη από τη χρηματοδότηση των μελετών από Σταυρό
έως Αγιο Σύλλα και χωριστή ΜΠΕ για το εν λόγω τμήμα του δρόμου
αυτά κρι
για όλα όσα χουν
Επιπτώσεων (ΜΠ
Ενωση Σκοπός
εξηγήσουμε τους λόγους
τμήματος
"Δράμα
όσα συνέβησαν,
οποία, βεβαίως, κατηΣέρρες-Καβάλα». Τ
τμήμα
φέρει η Ημερη
λογισμικών
ία θα πλ
άστημα, ονομάτιμη και την αgοπρέπεια
Ελλήνων, αλλα
ζουμε ως οδικό
υφιστάμενα προγράμματα
έχουν, μάλιστα,
άλας.
τη διαχείριση
φορών
τις μελέ(Greκit, πpομηνύοντας Αρμαγεδδών
τρώου ασφαλισμένων
αEιουχώ
ός αφορ
άξονα, έχει
eληaκός λαός
ργία λογισμ
Οδος ΑΕ.
ρων μη μισθωτού μετά
μεταβολή ασφατην Μελέτη Πε
Περαπότηνένταξη
στρατο παρελθόν
κόμβο
άλας όπως
σημερ
της χώρας μας
ολογισμ
ας-Θράκης.
της Καβάλας. Σύμφωνα με
Το τμήμα
ναφέρεται η
λέτη αυτή
άξονα "Σερ
ασχεδιασμό της
σης δεδομένων
Ως λαός με δύναμη
γκεκριμένη
Ε, αρχίζει έξω από την πόλη της Δράμας
χιλιόμετρα. Τ
γόμενο κόμβο Σ
μήμα 61.5,
μάτωση κλάδων
καxouΜες πάντα με το ψηλά
ικής ασφάλιση
ρόνοιας
Στις 21 Μαίου
φορών
αEiες και αppς Αρετές και γνιορίσματα
θάριση
Ο 1ος «Drama Wine Trail» μέσα
ξη νέου λογ
δεύτερος διαγωνισμός αφορά την
μέρωση Μητρώου
με εγγρα
τις ηβικές μας αρχές και αEες, Εpαμε
από τους αμπελώνες και τα
διμόσο τομέα, δημόσιους φορείς
οποίες δεν
είους Φορεί
αλεί από
έθνους βάσει
οιεία της περιοχής μας
Διαφθορά, διαπλοκή
είσπραξη
σκάνδαλα, popοδιαφυγή, εγκληματκότητα
ήσαν άγνωστες έννοιες ες
λαό μας,
ράou με νέα πεδ
Ωστόσο, αυτή ηouΤάρΗΣα
λαού μας
κών Ταμείω
άε- «Λάμψη"
Βρυξελλων
Συλλόγου Δρομέων Υγείας
Δημιουργία διαδ
αμφίδρομη
(ΣΔΥΑ), κ. Δημητ
νημέρωσης με
άσωπος δημοσί
ό μπορε
υχθεί αφενός μέσω
ητηρίου Δρά
βατικού Συλλό.
σκοπό καθώς
ώνας, φιλαν
μιουργία αρχείων για την ενημέρωση
έσοδα από τις συμμετοχές
EOKA.
ικά Μητρώα, θα
αξιούχων.
νημέρωση από
EOKA, θα
θα κριθούν
γκεκριμένης
μμογράφηση
ία διαδ
έκδοση
χείων για
ικές μη
ασης εγγραφών μητρώ
ργού Αρt
άστασης
οποίος θα
κά από
ους Συλλόγους της
δηλατικού
ίλου Δράμα
Δράμας "Λαμ
έντευξη,
ίριση
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα