Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
wματα γραφής περιμένει τώρα η αγορά
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ, 20.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αλλαγές στη
Goldman Sachs
Λαγκάρντ
μετοχιxη
Εχουν... δρόμο ακόμη
Μόνο με βιώσιμο χρέος μπαίνουμε
σύνθεση δύο
οι ελήwwές τράπεζες
στο πρόγραμμα
εταιρειών
στο ΧΑ
«Νηστεία διαρκείας»
λαμβάνει ολλαγές στη
μετοχική σύνθεση δύο ετα
αλι τικά στην ΕΧΑΕ.
ΕΧΑΕ -1,42%,
απειλεί την αγορά
μετοχές αυξήθηκα
7,61% στις 13 Απριλίου
2017 από 7,53% προηγο
ον, στην FHL Καίδης
ποσοστό της
Αντίοχος
σμένων
Προσώπων
στο 94,12%
για ΟΠΑΠ
στο Χσματιστήριο
η Wood
Διατηρεί τη σύσταση αγορά Μερικά από τα πρόσφατα
2017 σε σύγκριση με 12,4 φορές
για τη μετοχή
μικά δεδομένα για την Ελάγιππς αναδινομενες αγορές
ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ -0,23%
οι επισημα(
παράλληλα
βάζει την τμή
γγενείς xινδύνους
τις αβ
στόχο από
στα βαιότητες που αντιμετωπιζει η να αυξηθούν κατά
42,9%
,6 ευρώ (δυνητική απόδο2017)
μα, εξηγεί η
2018 (έναντι -313%
ση 34%
ow6 report για τις ανών6μe- στην Ελλάδα
Για την Wood ο τίτλο
τοτε- νες αγορές,
δυόμενες
p pick Exτό
αγορές. Αυτό θέτει Ελλάδα
μπέρασμα της έxθεση
μικού
δείχνουν
όροις αποτίμησης PEG
αύξηση
μής στόχ
μετά από πολύ χαo6 μάλιστα
(δεbcτης τμis προς κέρδη στα0- Μήνες λιτότητας αντιμετωστίζει η αγορά με
αναστροφή της
βελτίωση
ότι η eaχώρια αγορά μετοχών μαμένος με την αύξηση
πτωτικής τάσης στις πληρωμές ληξιπρό0εσμων
πλέον unde
ναλογία 0,5 φορές,
το πότε θα έρθει η «ανάσα» της επόμενης δόσης. Κομβική
Οργανισμού
νομικά
στοιχείο
συνεπάγ
για ν ανάκαμψη η ολοκλήρωση της συμφωνίας.
όπως η εκτίμηση για uμηλόδιαχειριστών (GEM Equity tnmλό discount της τάξεως
EBITDA 2017-2019
Funds
55% σχέση με τις αναδυό
μβά- Σε ορους αποτιμήσεων η HSBC
ατά 1-7%, στις νέ
αγορές.
περασμένο Οκτώβgwομία.
πράκτορες
ελληνικές Ωστόσο,
συνεχίζει η HSBC, ιο, όταν ήρθαν τα τελευταία
έκδοση ομολόγου
μετοχές φαίνονται σχετικά φθη- πρέπει
μαστε προσε
1,7 δισ. ευgo από τον ΕSMγια Είναι από ένα παράτλε
πόδοση μόλις 3,5%, δηλαδή
ές σε σύγκριση με τις αναδυόπροσδοκίες για
σχετικά με τις
την εΕiφληση ληξιπρόθεσμων τρο Μόστος της μαngάς διαπρμισό της απόδοση
λικά, λαμβά- μια ισagή ανάκαμψη
μενες αγορές
οφειλών
του δημοσίου, στην αγμάτεws για ολοκλήρμολόγων.
νοντας wτόνη την ανάκαμψη κερδών. Δεδομέ
Ελλάδα δεν έχει έρθει ούτε
η της δεύτερης αξιολογ
Επισημα
ότι νέ
κέρδη-Το βαθμού συσχέτισης της
στις εκτιμήσεις γ
ένα ευρώ προκειμέ
ησης, η οποία
ρεται από
μήθειες στους πgάχτορες
μικής δραστηριότητας
τον Οκτώβριο του 2016.
xόστη, ενώ το
BES y
δείκτη MSC
ιρικών εσόδων, η αβεβαιότπλήρωσε γ
ήτοι αύξηση
Greece δείχνει ότι
λύ χαim- μετοχές είναι διαπραγματεύσ πιθανό
ρο από τις
μήσεις τη
κέρδη
μες με 20,7 φορές