Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggeia.gr
ΑΡ. ΟΥΑΛΟΥ 0211
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΑΟΥ 2017
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΙΑ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΤΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
Σύμβαση καθολικής
συνεργασίας
ΘΡΗΝΟΣ
με τα ΕΛΤΑ
ΗΝ ΤΡΑΓ
ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡ0
Προς αναζήτηση
35 δισ. ευρώ ο
υπουργός Οικονομικών
Κ. PE
Μειώθηκαν στους 1.068.293
Εργαλείο πολιτικής
στελεχών της Ευρ οooiοι άνεργοι τον Μάρτιο
πρόγραμμ
κών ομολόγων, γνωστο ως ποQE
ρέπει να
Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει
ραμείνει εργαλείο πολιτικής
παράλληλο πρόγραμμα
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΜHΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2018
του ΔΝΤ για την Ελλάδα
κών ομοιον
ραμείΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΠΛΕ
ο ενθουσιασμός
to QE.
φορά στην
αγορά άλλου
μικρότερος, αλλά
ots, tit
ndλο οι μισοί οιερά
ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ
λαμβάνεται στnν εργολrιοθriκn,
κεντρικών
ΕΚΤ, οταν
ωρούν 00 οι αγορές κρατικών
Το «αντίο» του Τζον
μεσο πολιτικής. ενώ to 21
Τέρι στην αγαπημένη
νωρίς
του Τσέλσι
Ο λογικός