Next

Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3501O • ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

Επιδροµή βανδάλων
στο Εσπερινό
Γυµνάσιο - Λύκειο
>> ΣΕΛ. 9

ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ Η ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ

Παναττικό κάλεσµα
για τα Παναγούλεια

>> ΣΕΛ. 9

«Πρόσβαση στον
Ψηφιακό Κόσµο»
Μαθήµατα για τη χρήση
τεχνολογιών αφής για
άτοµα άνω των 50
ετών προσφέρει
ο ∆ήµος Αλίµου
>> ΣΕΛ. 6

Μένουν µόνο
οι υπογραφές
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ ενέκρινε Συµφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας
(MoU) µεταξύ του Ταµείου και του ∆ήµου
Αλίµου σε σχέση µε το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της µαρίνας στην περιοχή.
Η Συµφωνία Πλαίσιο Συνεργασίας αναµένεται να υπογραφεί το επόµενο διάστηµα, µετά και την υπερψήφισή της από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλίµου.
Η Συµφωνία, µεταξύ άλλων προβλέπει:
– Ανάληψη υποχρέωσης από το ΤΑΙΠΕ∆
για επικαιροποίηση της θεωρηµένης

ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η οποία θα προβλέπει την παραµονή του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στην υφιστάµενη θέση και υποβολή της στις αρµόδιες αρχές.
– Παροχή συναίνεσης του ΤΑΙΠΕ∆ προς
την ΕΤΑ∆ για παράταση της σύµβασης
παραχώρησης µεταξύ ΕΤΑ∆ και ∆ήµου
Αλίµου για το κολυµβητήριο.
Προσδιορισµός των χώρων του Κολυµβητηρίου βάσει της επικαιροποιηµένης
ΣΜΠΕ, δηλαδή των υφιστάµενων αθλη-

«∆εν δεχόµαστε την διαστρέβλωση
των ξεκάθαρων θέσεών µας»
Η απάντηση της
∆ηµοτικής Αρχής
Μοσχάτου - Ταύρου
για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις

>>ΣΕΛ. 4-5

Στόχος η αξιοποίηση
Ευρωπα κών προγραµµάτων
Με επίκεντρο τον ∆ήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης ιδρύθηκε το “∆ίκτυο Πόλεων – Βιώσιµη Πόλη”, µε σκοπό την
εξασφάλιση κοινής χρηµατοδότησης από µεγάλα Ευρωπα κά προγράµµατα.

>>ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

τικών εγκαταστάσεων (πισίνες), αποδυτηρίων, γραφείων διοίκησης, κυλικείου,
χώρου στάθµευσης, καθώς και ενός κτιρίου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
πολιτιστικών ή/και αθλητικών δράσεων
του ∆ήµου Αλίµου.
Ο ∆ήµος Αλίµου από την πλευρά του, στο
πλαίσιο της Συµφωνίας, υποχρεούται να
συµβάλλει στην προσπάθεια του ΤΑΙΠΕ∆
και της ΕΤΑ∆ για την βελτίωση της εικόνας της µαρίνας.

>>ΣΕΛI∆Α 6

Σε 28 µήνες µείωσε
τα χρέη κατά 38%
Μέσα σε 28 µήνες
ο ∆ήµος Αλίµου,
κατάφερε παρά
τις περικοπές στην
τοπική
αυτοδιοίκηση, να
«νοικοκυρέψει» τα
οικονοµικά του
και να µειώσει τις
οφειλές του, κατά
38%.

>>ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΣΒΑΠ Ο Γιώργος Κουράσης
  Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΣΒΑΠ Ο Γιώργος Κουράσης Πανηγυρική ήταν η επανεκλογή του Γιώργου Κουράση πρ. Δημάρχου Χαλανδρίου ως Προέδρου του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλ&epsilo
 • Ένας Ολυμπιονίκης στο δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
  Ένας Ολυμπιονίκης στο δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής Τον αργυρό Ολυμπιονίκη με την Εθνική ομάδα πόλο στους φετινούς αγώνες του Τόκιο και Ηρακλειώτη, Κώστα Μουρίκη, υποδέχθηκε στο δημ&alp
 • Ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας
  Ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας Στη δημιουργική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Πειραιά και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής προκειμέν&omi
 • Έναρξη μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 2021 – 2022
  Έναρξη μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 2021 – 2022 Ο Δήμος Βύρωνα ανακοίνωσε την έναρξη νέων μουσικών μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια που συνεχίζουν να αποτελούν ανάσες πολιτισμού &kappa
 • Επιστρέφουν οι παρελάσεις
  Επιστρέφουν οι παρελάσεις Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής καλεί τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνει για την Εθνική Επέτειο της 28ης &Omicron