Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 20 Απριλίου 2017- έτος 18ο
αρ. φύλλου 4369 0,50 ευρώ
Γ. Γεωργαντά
Δέσμευση ΟΣΕ για αποκατάσταση
ΣΥΡΙΖΑ
των ζημιών στο Μικρόδασος
Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο
συνήγορου υπερασπισης
σελίδα 3
Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας:
Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο
όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας
Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο
σελίδα 7
Αιτήσεις ωφελούμενων
Γκουντενούδη- Βεργίδη
στο Κέντρο Κοιν. Στήριξης
σελίδα 3
σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Αποδυναμώνεται η αστυνομική
Ν. ΚΙΛΚΙΣ
δύναμη στο ν. Κιλκίς
Αφιέρωμα
Κωστή Παλαμά
σελίδα 3
ΑΓΙΟΝ ΠΑ CX 20 17
σελίδα 5
Ε Ρ Ο Ν ΚΟΙΝ ΟΒ10
ΟΥ ΝΙΚΟ Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε Ρ Ω Ν Α ΚΟΑ ΟΥΘ ΙΩΝ
ΔΙΑ ΚΑΙ Ν Η ΣΙΜΟΥ ΕΒΑ0
A ΔΟΣ
Aquamll:
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22 Απριλίου Lρός Νος
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Η ποιότητα
ΣΑΒΒΑΤΟ
thςΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ22 Anρλiον
TOU νερου
ως και
στο επίκεντρο
Παντοκράτορος Taco Παντthς
του σχεδιασμού
ΔΕΥΤΕΡΑ
σελίδα 5