Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 460
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13370
T:210 38ir 700-210 3817 716-210 38 17 737 F-210 38 17331-210 38 17281 Eihooοtenet.gr W www.ihodimoprasion.gr
Βασιλική Σπηλιώτη