Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Ο DUTHSat,
Στην τελική ευθεία
Στον Δήμο Δοξάτου
Ράμα.
στην Πολυτεχνική Σχολή
Δ.Π.Θ
η επόμενη
Με επιτυχία
1926. Η απομάκρυνση
για τις εξετάσεις
πραγματοποιήθηκε
απόδραση
του 24ου Συντάγματος
χθες η εκτόξευση των δύο
της επιστημονικής
οι μαθητές λυκείων
Πεζικού αναστατώνε
ελληνικών μικροδορυφόρων
ομάδας «οψόμεθα
UPSat και DUTHSat
τους κάτοικους
Με την
ηριξη της Δραμινης
εις Φιλίππους
Και γυμνασίων
της Προσοτσάνης
ς Raycap
σελ 3
σελ 5
σελ 8
σελ.7
Στη Δρα
Τα βραβεία του Διαγωνισμού στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου
Το 6ο Συνέδριο
Ποιοι μαθητές Λυκείων
της 2484 Περιφέρειας
Η ηθική
Διεθνούς Ρόταρυ
της Δράμας διακρίθηκαν και οι νόμοι
Από τις 21 έως τις 23 Απρ
Το 6ΟΣυνέδ
της 2484 Περιφέρειας
στον Μαθηματικό Διαγωνισμό
Του Ε
ΧΜαρινόποuλου
Διεθνούς Ρότ
ώτη φορά στη Δράμα.
τις 21 έως
23 Απριλίο
Ιός καταντησαμε
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωση
Το Σάββατο η τελετή βράβευσης στο Δημοτικό Ωδείο
έτσι, ρε παιδιά! Ο Α.
λέει ότι θα
στημίου Αθηνών
Γεώργιος Δουκίδης.
Η ψηφ
μος επιχει
Πολυμέν
φοιτητ
έρχεται
ρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης της
ΣΑΒΒΑΤΟ
Απριλίο
στήμιο Κρήτης, τη
σημέρι OB.σουστάEι
πλαστικός χειρουργός,
στην αίρέδιδε μάθημα.
Πρόδρομος
με θέμα:
000 ευρώ δανεικά,
Σύλλογος Θ
δεnνει καλοσύνη
Ωδείου Δράμα
ία αλλά ποιότητα ζωής
νας οι υπόσχεται
Η τελετή
ης θα πραγματοποιη
επιστρέψει ένα μήνα Περνούνέξι
θεί την
υή 21 Απρ
Μαθηματικού Διαγ
δώδεκα μήνες, δέκα
μονες καιδεν
εκδηλώσεων
μ., στην
άθε χρόνο στη μνη
πλεφωνε.
ού Ωδείου Δράμας
οχαμένου Δραμ
την τελετή έναρξης
Βασίλ
ρουσίαση
Ο Μαθηματικός Διαγ
ραγουδιώ
Μικτή Χορωδί
ρώσει σύντομα οι μήνες περνούν, αλλά
νισμός στη
Επιστη
ς, χαιρετισμοί
επίσημων καλεσμ
ίος ιδρύ
απαντάει Τον απειλείς»
ξιωματούχ
Διεθνούς
υψηλά στάνταρ, εδώ
μέσω δικ γύροι ότι θα τον κάνεις αγuγη
καθώς
ρά από ομιλίες χρό
Ακολούθως, τη
όμενη
Σύλλογο Θ
ρίζειότιowόμοςείναιvπέρ
Απριλί
στημόνων
έναν Μαθη
ίου θα ξεκινήσει με ομιλο σχετική με Δράμα
ικό Διαγωνισμό στη
ιφέρειά μα
κτητη.Ολοιaουν μάθει ότι το κράτος
μα θα συνεχιστεί με την ομιμαθητές
ιαφέρεται για
Η δυναμικ
οποίοι έχ
κό Διαγωνισμό οΒασλης
βέρνηση μισώ
Οι όμιλοι της περιφέρει
ικά Βό
Όπως είναι γνω
Δραμινός
ηγητής
νείται με ρυθμό χελώνας,
Δικαιοσw
λία με θέμα: «Το Ρόταρυ στη σύγχρονη
Μαθηματι
μαθητές όλων
αβουλίδη
άρα δεν ανησυχεί
ολλές άλλες.
θόπουλο, δολοφ
Λυκείω
Ν. Δράμας
Συνεδ
oδήμαρχος,ονομάρχης ο περιφερειαΚυρι
Απριλίο
ροβλεπόμε
ΑΚ,ο τοπικός άροντας oουtπόσχετα ότι
θα ξεκι
Δρομολόγιο Δράμας Αλεξανδρούπολης το Μ. Σάββατο
Παιδική υγεί
γινουν εκλογές,οπότε
υπόσχεται τα δια
λουθη
Φιλοσοφική προσέγγ
Το ταξίδι με τρένο στην Ελλάδα
ελαφρώς βεhωμένα. Ο βουλευτης δεν
Ρόταρ
Οι εκλογές
Ρόταρ
quσειυποσμμενος τα πάντα.
Διότι αν δεν πραγματοποιηθούν λία ότι
φταίειουπουργοςότιαντώςαγωνίστηκε με
Αναβιώνει το ταφικό
ειναι πάντα μια περιπέτεια
αλλάη κυβέρ
ερωτησεις και επερωτη
νηση δενενδιαφέρεται για
τον λαό, αλλά
έθιμο στη Δράμα
Ακόμα κι όταν ταξιδεύεις με τα λεωφορεία του ΟΣΕ
πρωθυπουργός
για μια ακόμα χρονιά
του οaνάση
θυμίζεις προφορι
όταν αργότερα
Πολυμέν
τελειωΑπριλί
γραπτώς τιςυποσ εσεις
ΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩ
ταξίδι
Δευτέρα
Πάσχα
ιβάτε
ρένο στην Ελλάδ
ραμμή μπορούν
θέλησαν
φικό έθιμο
λύ σχ ζουν με χαμηλές ταχύτητες μόνον προςτην Αλεξανδρούπολη
ακόμα χρονιά,
κός Σύλλογος
αλό λόγο:
όμορ- εμπορι
Ποντίων Ακρίτες Ν. Κρώμνης
διατr- φες εικόνες. Κατά rάλλα, πλέον έχ
βάτες μεατάσταση
Rotary
μετατραπεί
της Νέας Κρ
νημει
γιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ανάλο
ύο ή τρία λεωΣιδηροδ
της Δράμας
ραλάβου
βάτες
οδεχθε
μεταφε
εγaαααλη
μονή, μερ
ρο ορισμούς τους
Πάσχα
τη Δράμ
φέτος
ταφικό έθιμο
μηνες, από Αλεξανδρούπολη
ο εδώ
θη της
βρο συγκεκρι
ηλαδή έρχ
από Θε
αράδοσης.
η σιδηροδρομική γρ
β βάζει στη
τη αναβίωση
ραγμα
τη Δράμα μέχρι την Ξάνθη
αγυρίζει
την Κυριακ
Θωμά,
κλειστά γι
άτες προς
ως γίνοντ
Σέρρες, Θεσσαλονίκη
ταμείο της Νέας
Κpώμνης (Πίou από
υτήν εργασί
ανάταξης της γραμ
νέβη όμως
Κομνηνών
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα