Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Κάτω από το χαλί... το πρόβλημα των ΥΚΩ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 19/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Από τη διαβούλευση ζητά ο ΠΙΣ
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Απόσυρση του για πρωτοβάθμια υγεία
Βορείου Ελλάδος
Οι θέσεις για οικογενειακό γιατρό
Fraport Gr
Η χρυσοφόρα σύμβαση
Η επόμενη ημέρα
για τα
αεροδρόμια
ΣΤηρiαστος KΜέζους αναζητά
Κομβικό ρόλο στους κρίσιμους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού αναλαμβάνει η Fraport Greece Η
η ΔΕΗ
χρυσοφόρα σύμβαση, ομφάλιος λώροςμε τους γερμανικούς ομίλους και η ισχυροποίηση του ομίλου Κοπελούζου.
Την ενίσχυση της θέσης του
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,4% στις τιμές
εισαγωγών της βιομηχανίας
hipου που συνδέε πν ελληνική
Την αύξηση στις τιμές
4% ένα
σίασε αύξηση
μείωσης 9,5%
εισαγωγών για το
κούς ομίλους σηματοδότησε
βιομηχανικό κλάδο σε ετήσια βάση το Φεβρ
που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των
επίσημα η ανάληψη της άσanουάριο καταγράφει η Ελληνική Στατιστική αντίστοιχων δεικτών του έτους 2016 με το
σης των 14 κυριότερων περιφερ2015.Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρ
αεροδρομίων
Ειδικότερα, όπως αναφέρει, ο Γενικός Δείκτης ουάριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη
Faρωt Greece
Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με ετος
Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,3%
Υπεγράφη
και μήνα αναφοράς τον
βάσης 2010
αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά
Φεβρουάριο 2017, σε σύγκριση με τον την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του
έτους 2016
αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2016, παρου
μενόμενη
πωλήσεις της περ
ης Νέας Υόρκης.
Η Πολ
ηλεκτρική
Semi, όπως
νής χρονιάς, αλλά
της Tesla παρου
εκφράζο
χαρισμ
η Tesla εγ8φυλάξεις
φετος
φορτηγ
λΚούμ
Σεπτεμβρί
άζει τους
αποτελεί δυτές, και την περα- Tesla θα μ
Twitte
φιλόδοξο
Δευτέρα
λύψει τη
μερος
Κορκίδης
λίγο η
Model 3,
φεντικο της
Δεν ήλθε
ας Ελov Moo,
τη μεταμόρφωση τη
φθηνό μοντέλο
μεγαλ
γελίες πολύ περι
βιομηχανίας μεταφητοβιομηχ
προγραμμomξε- σότερες από
«Ανάσταση»
έο όχημα
κόσμο
λύψει η
δηλώσει
ίδιος
αφορά τη χρημ
ραγωγή φέτος
τη μεταφο
για το ελληνικό εμπόριο
στηριακή αξΙα τη
ηTesa
υξημένες
400.000 προ
χρηματιστήριο