Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 19.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5752
Η επικείμενη συμμετοχή της στην ολλανδική Web IQ
Space Hellas: Ιδρύει θυγατρική στην Ιορδανία
Πρόσθετα εισοδήματα 7 δισ. αποχάλυψαν το 2016 τα τεχμήρια
Τι δηλόσαμε- τι πληρώσαμε στην εφορία
Πρόσθετα εισοδήματα 7 δισ. αποχάλυψαν το 2016
Citi: Σε ρόλο
τα τεκμήρια. Από μισθούς-συντάξεις, επτά στα 10
επόπτη θα
ευρώ εισοδημάτων που δηλώθηκαν
μεινει
Το 17,6% των νοικοκυριών πληρώνουν το 77%
το ΔΝΤ
των φόρων! Δήλωση κάτω των €5.000 για 4 στα 10
νοικοκυριά.
Η συμμετοχή του ΔΝΤ
εξαρτάζήτημα
χρέους
ους στόχους πλ
Επτά δισεκατομμύρια πρόσθετων ε
απο- σμάταν σε μεσοπρόθεσμο διά
ισοδημάτων χάλυψαν πέρυσι τα τεκμήρια, όπως προκύπτει από τα στημα, σημειών
Στη μαύρη λίστα
στατιστικά στοιχεία των φορολογιχών δηλώσεων τα
Φιηση ότι
οποία αναρτήθηχαν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
ελληνικό πρότης Επιτροπής Παιγνίων
Συνολικά 6,1 εκατομμύρια νοικοκυριά δήλωσαν πέρυ
επόπτης και ως θ
γοαμμαoς σι στην εφορία 75,1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο διογ
μφωνία
προστέθηκαν 48 ιστότοποι
λήξεις
χάθηκε σε 82,1 δισ. ευρώ μετά την εφαρμογή των τεχδιατυπώνει η Citi.
απόηχο
δηλώσ
λεπτομέ@
ις προθεσ
Ευρωπαίων εταρων για
Σημειών
τηση της
Στα 625,1 εκατ. αυξήθηκε
ελληνικής κυβέρνησης ότι
χρέους θα
η ασφαλιστική παραγωγή
μενη σύνοδ
Σe 992 ι πλέον οι ιστότοποι της 17ης έκδοσης
θεσμό
στο δίμηνο
της Blacklist της Ετατροπής Ε
Αθήνα
Παγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μετά
την προσθήxη 48
τη συμφωνία. Η
συμμετοχή του
Από τις σχ
ές ερ
διενήgγ
ΑΝΤ εξαρτά
ζήτημα
αρμόδια
της Ε.Ε.Ε.Π.
πλάσιο της
ς αλλά
ποτροπής της λε
groις ιστοτόπων
Πτώση 5,6%
διηνο ανήλθε
έγραφε η
στόχους πλεονασμα
γνtυν σmy Ελλάδα
παροχής υπηρεσιών myeeών
παραγωγή
ασφαλι
μεσοπρόθεσμο διάστημα (πόσο
αδειοδοτημέ
παρόχων, με στόχο την πο
στιaών εταιριών το Φεβρ
άνοδο 1,9%
δηλαδή θα διατηρηθεί
σχεση με
τών από τη
μμετοχή σε παράνομ
περυσινό διάμετριάζοντας τη
ντίστοιχο
δxoα διεξαγωγής τυχερό
Yνίων
σημαντική άνοδο
στημα
ικού συμφέροντος,
προηγούμε
Σημειώνετu ότ
Παράλληλα, η Citi σχολιάξε
ότι 48
ιστότοπο ονόματα χώρου, παρειχαν μη αδε
άριο η
ασφαλιστική παρ
ην απόφαση της Κομισιόν
δοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μ
μειώσει
ς στόχους για τη
mbυ σην Ελληνική Επανgάτειο (πoόσβαση από Ελληνική
Ειδικότερα,
άνοδο 9,2%
μετeΤxατάσταση προσφύγ
P), ματά παράβαση
στοιχεία της Ενωσης Ασφαudgιο κινείται πτωτικά,
από Ελλάδα
αλία.
στικών Εταιριών Ελλάδος, ετήσια βάση κατά -5.6%
σημειώνε,
η ασφαλι
ή παραγωγή
ών0%ολα εφαρμογής μιας τόσο
δύσκολης πολutwά συμφωνίας